Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


 

Kalendarium för SISU, NyA, Ladok och VFU


Warning
titleNästa planerade driftstopp Ladok

Torsdag 24 maj kl 05:30 - 09:00. Uppgradering till version 1.5.0. Under denna period kommer miljön inte att vara tillgänglig.

Ladok-avbrottet påverkar även de system som har koppling till Ladok, som Mondo, SISU, VFU-portalen, Fastreg, Kontohantering, su.se/aktivera och alumn.su.se

 

 


Info
(lightbulb) Kalendern är sorterbar genom att klicka på respektive rubrik
(info) Under kategori hittar du exempelvis antagningsomgångarna


 

 

Länk till tidigare år

2018

Länk till 2020

2019


Tidpunkt

Kategori

Händelse

Aktör(er)

2018
2019-01 Januari
2018
2019 
2018
2019-01-
042018-01-04VT2018
07
LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 12.00 (extra uppgradering)
 
VT2019Möjligt att öppna för webbregistrering och aktivera universitetskonto för nyantagnaInstitution
2018
2019-01-
08VT2018Alla tillfällen som saknar stängningsdatum stängs för sen anmälan 2018-01-
09 Inför årsbokslutet
2017
2018 - sista dag att i Ladok rapportera in resultat med betygsdatum
2017
2018Institution
2018
2019-01-
11
10LADOKUTGÅR: Ladok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 -
09
08.00 (
extra uppgradering2018
version 1.18.0)
 

2019-01-
142018-01-15VT2018Vårterminen 2018 börjar 2018
11
HT2017Höstterminen 2017 slutar 
LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 08.00 (version 1.18.0)
2019-01-15
MASTERHT18
MASTERHT19Sista anmälningsdagSökande
2018
2019-01-15
IKHT18
IKHT19Sista anmälningsdagSökande
2018
2019-01-
18LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 09.00 (version 96) 2018-01-
19
MASTERHT18
MASTERHT19Bedömning på NyA-webben kan påbörjasInstitution
2018
2019-01-19
IKHT182018-02-01
IKHT19Bedömning på NyA-webben kan påbörjasInstitution
2018-02 Februari 2018 
2019-01-31LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering
kl 05
kl 04.
30
00-
09
07.00 (version
97) 2018
1.20.0 (inkl version 1.19.0))
2019-02 Februari 2019
2019-02-01
ST2018
MASTERHT19Sista kompletteringsdag och sista dag
att vara klar med utbildningstillfällen i SisuInstitution2018
för avgiftsskyldiga sökande att betala anmälningsavgiftSökande
2019-02-01
HT2018
IKHT19Sista kompletteringsdag och sista dag
att vara klar med utbildningstillfällen i SisuInstitution2018
för avgiftsskyldiga sökande att betala anmälningsavgiftSökande
2019-02-
06
01
LADOKSista dag
HT2019
Ladok stängt för en extra uppgradering kl 05.30 - 09.00 2018-02-21LADOKLadok stängt from onsdag 21/2 kl 16.00 till och med torsdag 22/2 kl 08.00 2018-02-07ST2018Sista dag för institutionerna att inkomma med programunderlagInstitution2018-02-07ST2018Sista dag att rapportera in krav på svenska för utbildningar som har undervisningsspråk engelskaInstitution2018-02-15 HT2018
Deadline för skapande av tillfällen i sisu. Tillfällen som skapas efter deadline garanteras inte vara sökbara vid första anmälningsdag.Institution
2019-02-01ST2019Deadline för skapande av tillfällen i Sisu. Tillfällen som skapas efter deadline garanteras inte vara sökbara vid första anmälningsdag.Institution
2019-02-03VFUStudenter som ska läsa VFU I behöver vara registreradeInstitutionen
2019-02-03VFUSista dag att lämna in fullständig beställningslista med ämne och inriktning för ULV & Yrkeslärare till vfu@su.se (gäller endast studenter som VFU-sekretariatet ska söka placering åt)Institutionen
2019-02-08ST2019Sista dag för institutionerna att inkomma med programunderlagInstitution
2018
2019-02-
19  2018
10
ST2018Anmälan öppnarAntagningen
VFUSista dag för studenter att lämna in särskilda skäl för VFU-placering till VFU-sekretariatetInstitutionen/studenten
2019-02-
222018-03 Mars 2018 2018-03-01
10
LADOKLadok helt stängt fram till klockan 08.00. Ladok är sedan öppet i läsläge fram till klockan 11.00 då det öppnar igen med full funktionalitet. 
VFUStudenter på VFU II och senare behöver vara registreradeInstitutionen
2019-02-14LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering
kl 05
kl 04.
30
00-
09
06.00 (version
992018
1.21.0)
 

2019-
03
02-
01
15
ST2018Bedömning på NyA-webben kan påbörjas
HT2019Sista dag att inkomma med programunderlagInstitution
2018
2019-
03
02-
07
20ST2019Anmälan öppnar
2019-02-28LADOKLadok stängt
from onsdag 7/3 kl 16.00 till och med torsdag 8/3 kl 08.00 20182018-03-15
för systemunderhåll och uppgradering kl 04.00- 06.00 (version 1.22.0)
2019-03 Mars 2019
2019-03-08
LADOK

Ladok helt stängt fram till klockan 08.00. Ladok är sedan öppet i läsläge fram till klockan 10.30 då det stängs igen.

Läsläge: Det går inte att se sina ärenden, rapportera in uppgifter, ta ut intyg eller exportera ut underlag i Uppföljning

Klockan 11.00 öppnar Ladok igen med full funktionalitet.

 
HT2019Kontroller av utbildningsutbud. Observera att det inte är möjligt att göra ändringar av veckor etc. efter att anmälan öppnatInstitution
2019-03-08HT2019Sista dag för tillfällesbyte av programstudenter som anmäler sig via NyA och som inte följer programtillfällets studieperiod Institution
2019-03-14LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering
kl 05
kl 04.
30
00-
09
06.00 (version
1002018
1.23.0)
 

2019-03-
15  
15
HT20182018
HT2019Anmälan öppnar
Antagningen

2019-03-
15  
15
ST20182018
ST2019Sista anmälningsdag
Antagningen

2019-03-
20MASTERHT18
15
LADOKExtra uppgradering. Ladok stängt kl 05.30 - 09.002018-03-26LADOKLadok stängt from måndag 26/3 kl 16.00 till och med tisdag 27/3 kl 08.00 2018-03-27LADOK

Ladok helt stängt fram till klockan 08.00. Ladok är sedan öppet i läsläge fram till klockan 10.30 då det stängs igen.

Läsläge: Det går inte att se sina ärenden, rapportera in uppgifter, ta ut intyg eller exportera ut underlag i Uppföljning

Klockan 11.00 öppnar Ladok igen med full funktionalitet.

 2018-03-28
ST2019Bedömning på NyA-webben kan påbörjasInstitution
2019-03-15MASTERHT19VO:s bedömningar av utländska- akademiska och gymnasiala meriter klaraVO
2019-03-26MASTERHT19Planerings- och antagningstal ska vara inrapporterade på NyA-webben
.
Institution
2018
2019-03-
28
26
MASTERHT18
MASTERHT19Institutionernas bedömningar och meritvärdering ska vara klar på NyA-webben och institutionen ska meddela detta samt kontaktperson till antagningen senast 12:00Institution
2018
2019-03-
29
28LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering
kl 05
kl 04.
30
00-
09
06.00 (version
1012018
1.24.0)
 

2019-04 April
20182018
2019
 

2019-04-
05
01
LADOKLadok stängt för en extra uppgradering kl 05.30 - 09.00 2018-04-03ST20182018
ST2019Sista dag att betala anmälningsavgift/styrka avgiftsfrihet
Sökande

2019-04-
06
04
MASTERHT18
MASTERHT19Antagningsbesked från urvalet publiceras ca 12:00
.
Listor över antagna och reserver kan tas fram på NyA-webben
Institution
UHR
20182018
2019-04-09
MASTERHT18Överföring till LadokAntagningen och Ladok
IKHT19VO:s bedömningar av utländska- akademiska och gymnasiala meriter klaraVO
2019-04-11
IKHT18
IKHT19Planerings- och antagningstal ska vara inrapporterade på NyA-webben
.2018
Institution

2019-04-11
IKHT18
IKHT19Institutionernas bedömningar och meritvärdering ska vara klar på NyA-webben och institutionen ska meddela detta samt kontaktperson till antagningen senast 12:00Institution
2018
2019-04-
12
11LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering
kl 05
kl 04.
30
00-
09
08.00 (version
1022018
1.25.0)
 

2019-04-
16
15
HT20182018
HT2019Sista anmälningsdag
 

2019-04-
17IKHT18
15
LADOKExtra uppgradering. Ladok stängt kl 05.30 till senast kl 09:00.2018-04-19
HT2019Utbytesstudier - Underlag 1 skickas till ladok@su.se.
Anvisningar finns här: Ladokmaterial - Utbytesstudier
Institution
2019-04-18IKHT19Antagningsbesked från urvalet publiceras 12:00 Listor över antagna och reserver kan tas fram på NyA-webben
Institution
UHR
2018
2019-04-
20
19
IKHT18Överföring till LadokAntagningen och Ladok2018-04-20 ST2018
ST2019Planerings- och antagningstal ska vara inrapporterade på NyA-webben
institution
Institution
2018
2019-04-
20  
19 
ST2018
ST2019Institutionernas bedömningar och meritvärdering ska vara klar på NyA-webben och institutionen ska meddela detta samt kontaktperson till
antagningen
antagningsunderlag@su.se senast 10:00Institution
2018
2019-04-
20
19
ST2018Webbregistreringstider till 
ST2019Sista dag för inlämning av underlagsfil för webbregistreringstider till ladok@su.se.
Blankett för detta
Anvisningar finns här:
Fokusområden, se under Registrering, webbregistrering
 Ladokmaterial - Studiedeltagande.Institution
2018
2019-04-25LADOKLadok stängt
from onsdag 25/4 kl 16.00 till och med torsdag 26/4 kl 08.00 

2018-04-26

LADOK

Ladok helt stängt fram till klockan 08.00. Ladok är sedan öppet i läsläge fram till klockan 10.30 då det stängs igen.

Läsläge: Det går inte att se sina ärenden, rapportera in uppgifter, ta ut intyg eller exportera ut underlag i Uppföljning

Klockan 11.00 öppnar Ladok igen med full funktionalitet.

 2018-04-26 ST2018

Urval

för systemunderhåll och uppgradering kl 04.00- 06.00 (version 1.26.0)
2019-04-26ST2019Urval. NyA-webben är stängd
i ST2017-omgången
fram till urvalsresultatet är
publiceras.Antagningen/UHR2018
publiceras 
2019-04-29ST2019Publicering av urvalsresultat och utskick av antagningsbesked samt överföring av antagna till Ladok
2019-04-
272018
29
LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 09.00 (version 103) 
ST2019Efterantagning startar. OBS! Glöm inte att lägga in efterantagningstal om efterplacerade sökande inte ska bli reservplacerade
2019-04-30MASTERHT19, IKHT19

Sista dag att lägga in inledande kurs på programtillfälle eller inriktningstillfälle så betalning/stipendium kan registreras för avgiftsskyldiga tredjelandsstudenter. Detta är en förutsättning för att Migrationsverket ska kunna handlägga ansökan om uppehållstillstånd för studier.

Anvisningar finns här: Ladokmaterial - Studiedeltagande

Institution
2019-05 Maj
20182018
2019
 

2019-05-02
HT2018
HT2019Bedömning på NyA-webben kan påbörjas
** 2018
Institution
 
2019-05-
02 2018
02
ST2018Utskick av antagningsbeskedAntagningen/UHR
VFUInformation om VFU-kurser inför höstterminen 2019 skickas till vfu@su.seInstitution
2019-05-
03 2018-05-03  ST2018Efterantagning startar. OBS! Glöm inte att lägga in efterantagningstal om efterplacerade sökande inte ska bli reservplaceradeInstitution2018
02
ST2018Överföring till LadokAntagningen
HT2019

Beställning av kurstillfällen HT19 i komplett.
Mer information finns här: Ladokinformation 2019-03-29

Institution
2019-05-07
HT2018
HT2019Sista dag för
avgiftskyldiga 2018
avgiftsskyldiga sökande att betala anmälningsavgift
Sökande

2019-05-
11
09LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering
kl 05
kl 04.
30
00-
09
06.00 (version
1042018
1.27.0)
 

2019-05-
162018-05-16IKHT18Antagningen skickar ut lista över avgiftsskyldiga antagna som inte har betalat till institutionernaAntagningen2018-05-16LADOKLadok stängt from onsdag 16/5 kl 16.00 till och med torsdag 17/5 kl 08.00 2018-05-17LADOK

Ladok helt stängt fram till klockan 08.00. Ladok är sedan öppet i läsläge fram till klockan 10.30 då det stängs igen.

Läsläge: Det går inte att se sina ärenden, rapportera in uppgifter, ta ut intyg eller exportera ut underlag i Uppföljning

Klockan 11.00 öppnar Ladok igen med full funktionalitet.

 2018-05-24
17
MASTERHT18Antagningen skickar ut lista över avgiftsskyldiga antagna som inte har betalat till institutionernaAntagningen
IKVT20Deadline för skapande av tillfällen i sisuInstitution
2019-05-17HT2019

Utbytesstudier - Bostadslista till Housing.
Anvisningar finns här: Ladokmaterial - Utbytesstudier

Institution
2019-05-23LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering
kl 05
kl 04.
30
00-
09
06.00 (version
105
1.28.0)
2019-06 
2018-05-28IKVT19Deadline för skapande av tillfällen i sisuInstitution2018-05-30VT2018Sista dag att ha öppet för sen anmälan 2018-06 Juni 2018 2018-06-01IKVT19Webbanmälan öppnarSökande20182018
Juni 2019
2019-06-01MASTERHT19Sista dag för avgiftsskyldiga sökanden att betala studieavgifterSökande
2019-06-01IKHT19Sista dag för avgiftsskyldiga sökanden att betala studieavgifterSökande
2019-06-03HT2019Sista dag för inlämning av underlagsfil för webbregistreringstider till ladok@su.se. Anvisningar finns här: Ladokmaterial - Studiedeltagande.Institution
2019-06-03
VT2018Vårterminen 2018 slutar 
IKVT20Webbanmälan öppnar
2019-06-07LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering
kl 05
kl 04.
30
00-
09
06.00 (version
106) 2018-06-19LADOKLadok stängt from tisdag 19/6 kl 16.00 till och med onsdag 20/6 kl 08.00 20182018-06-21
1.29.0)
2019-06-20
LADOK

Ladok helt stängt fram till klockan 08.00. Ladok är sedan öppet i läsläge fram till klockan 10.30 då det stängs igen.

Läsläge: Det går inte att se sina ärenden, rapportera in uppgifter, ta ut intyg eller exportera ut underlag i Uppföljning

Klockan 11.00 öppnar Ladok igen med full funktionalitet.

 
VFUStudenter som startar höstterminen 2019 med en VFU-kurs ska registreras.Institution
2019-06-19LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering
kl 05
kl 04.
30
00-
09
06.00 (version
107
1.30.0)
 2018

2019-06-
21  
20
HT20182018
HT2019Sista kompletteringsdag
 

2019-06-
29 
28
HT2018
HT2019Planerings- och antagningstal ska vara inrapporterade på NyA-
webben. 
webben Institution
2018
2019-07 Juli
20182018
2019
 

2019-07-
01
03
HT2018Webbregistreringstider till ladok@su.se. Blankett för detta finns här: Fokusområden, se under Registrering, webbregistreringInstitution2018-07-04HT2018Institutionernas bedömningar och meritvärdering ska vara klar
HT2019Deadline för bedömning och meritvärdering på NyA-webben.
Detta samt kontaktperson
Kontaktperson meddelas till antagningsunderlag@su.se senast 10:00Institution
2018
2019-07-
05LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 -
09
.00 (version 108) 2018-07-10HT20182018
HT2019Urval 1. NyA-webben stängd fram till urvalsresultatet publiceras 
Antagningen/UHR

2019-07-
12  
11
HT2018
HT2019Publicering av urvalsresultat och utskick av
antagningsbeskedAntagningen/UHR2018
antagningsbesked 
2019-07-
13
15
HT2018
HT2019Utbildningar som inte har tillräckligt många antagna/reserver öppnas för sen
anmälan 2018
anmälan
Antagningen

2019-07-
27 
26
HT2018
HT2019Sista
svarsdag för sökande på antagning.se/universityadmissions.seSökande2018
svarsdag 
2019-07-
31
30
HT20182018
HT2019Urval 2. NyA-webben stängd fram till urvalsresultatet publiceras 
Antagningen/UHR

2019-07-
31 
31
ST20182018
ST2019Alla tillfällen stängs för sen anmälan
Antagningen

2019-08 Augusti
2018
2019
 2018

2019-08-
02   
01
HT2018
HT2019Publicering av urvalsresultat och utskick av antagningsbesked
Antagningen/UHR2018
samt överföring av antagna till Ladok
2019-08-
02 
01
HT2018
HT2019Efterantagning startar
. OBS! Glöm inte att lägg in efterantagningstal om efterplacerade sökande inte ska bli reservplaceradeInstitution2018-08-10  HT2018Möjligt att öppna för webbregistrering och aktivera universitetskonto för nyantagna.Institution2018
Institution
2019-08-06HT2019

För kurser som har antagningsförfarande via NyA rekommenderar vi att webbregistreringen öppnar tidigast 6 augusti (kan öppnas senare om så önskas). 

För kurser inom program där ni själva sköter antagningen kan ni ha webbregistreringen öppen från och med när ni vill, förutsatt att studenterna är antagna till kursen först.


2019-08-14LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 04.00- 06.00 (version 1.31.0)
2019-08-15HT2019Utbytesstudier - Underlag 2 skickas till ladok@su.se.
Anvisningar finns här: Ladokmaterial - Utbytesstudier
Institution
2019-08-15
IKVT19
VT2020Deadline för skapande av tillfällen i sisuInstitution

2019-08-15

IKVT20

Sista anmälningsdag
2019-08-15IKVT20Bedömning på NyA-webben kan påbörjasInstitution
2018
2019-08-
15
22
IKVT19
VT2020Sista
anmälningsdag2018
dag att inkomma med programunderlagInstitution
2019-08-27
HT20182018
HT2019Alla tillfällen som saknar stängningsdatum stängs för sen anmälan
Antagningen

2019-09 September
20182018
2019
 

2019-09-
03  
02
HT20182018
HT2019Terminen startar
 

2019-09-
03
02
IKVT19
IKVT20

Sista dag att betala anmälningsavgift/styrka avgiftsbefrielse

och sista

Sökande
2019-09-02IKVT20Sista kompletteringsdagSökande
2018
2019-09-
28
09
IKVT192018
VFUSista dag att registrera studenter på VFU IInstitution
2019-09-09VT2020

Kontroller av utbildningsutbud. Observera att det inte är möjligt att göra ändringar av veckor etc. efter att anmälan öppnat

Institution
2019-09-09VT2020

Sista dag för tillfällesbyte av programstudenter som inte följer programmets studietakt. Gäller endast för de programstudenter som ska anmäla sig inom program via NyA.

Institution
2019-09-11LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 04.00- 06.00 (version 1.32.0)
2019-09-16VT2020

Anmälan öppnar på antagning.se/universityadmissions.se


2019-09-23VFUSista dag att registrera studenter som läser VFU II eller en senare VFU-kurs höstterminen 2019Institution
2019-09-27IKVT20VO klara med i tid inkomna kompletteringar
VO

2019-10 Oktober
2018 2018-10-03IKVT19Institutionernas bedömningar och meritvärdering ska vara klar på NyA-webben och institutionen ska meddela detta samt kontaktperson till antagningen
2019
2019-10-01VFUInformation om VFU-kurser inför vårterminen 2020 skickas till vfu@su.seInstitution
2019-10-01IKVT20Deadline för bedömning och meritvärdering på NyA-webben. Kontaktperson meddelas till antagningsunderlag@su.se senast 10:00Institution
2018
2019-10-
03
01
IKVT19
IKVT20Planerings- och antagningstal ska vara inrapporterade på NyA-webben.Institution
2018
2019-10-
09
04
IKVT192018
MASTERHT20Deadline för skapande av tillfällen i SisuInstitution
2019-10-04IKHT20Deadline för skapande av tillfällen i SisuInstitution
2019-10-08IKVT20Urval, NyA-webben stängd fram till urvalsresultatet publiceras
UHR

2019-10-
11
10
IKVT192018-
IKVT20Publicering av urvalsresultat efter urvalet. Antagningsbesked skickas ut till de sökande. Överföring till Ladok
UHR

2019-10-15VT2020

Sista anmälningsdag


2019-10-16

VT2020

Bedömning på NyA-webben kan påbörjas

Institution
2019-10-16MASTERHT20Webbanmälan öppnar UHR
2019-10-16IKHT20Webbanmälan öppnarUHR
2019-10-26VT2020Utbytesstudier - Underlag 1 skickas till ladok@su.se.
Anvisningar finns här: Ladokmaterial - Utbytesstudier
Institution

2019-10-31

VT2020

Sista dag för avgiftskyldiga sökande att betala anmälningsavgift


2019-11 November
2018 2018-11-30HT20182018
2019
2019-11-27VT2020

Planerings- och antagningstal ska vara inrapporterade på NyA-webben.

Institution
2019-11-29HT2019Sista dag att ha öppet för sen anmälan
 

2019-12 December
2018     
2019

2019-12-02

VT2020

Sista kompletteringsdag


2019-12-04

VT2020

Institutionernas bedömningar och meritvärdering ska vara klar på NyA-webben och institutionen ska meddela detta samt kontaktperson till antagningsunderlag@su.se senast 12:00


2019-12-06

VT2020

Urval 1. NyA-webben stängd fram till urvalsresultatet publiceras


2019-12-10

VT2020

Publicering av urvalsresultat och utskick av antagningsbesked


2019-12-13

VT2020

Utbildningar som inte har tillräckligt många antagna/reserver öppnas för sen anmälan


2019-12-16

VT2020

Sista svarsdag för sökande på antagning.se/universityadmissions.se


2019-12-17

VT2020

Urval 2. NyA-webben stängd fram till urvalsresultatet publiceras


2019-12-17VT2020

För kurstillfällen där institutionen inte sedan tidigare meddelat ladok@su.se att de kan sättas i Komplett gäller följande:

  • Kurstillfällen med anmälan via NyA sätts i Komplett i samband med urval 2.
  • Tillfällen med endast registrering sätts i Komplett en månad före kursstart.

Institution


Systemförvaltning Ladok/SISU

2019-12-19

VT2020

Publicering av urvalsresultat och utskick av antagningsbesked


2019-12-20VFUStudenter som startar vårterminen 2020 med en VFU-kurs ska registrerasInstitution
2019-12-20VT2020Utbytesstudier - Underlag 2 skickas till ladok@su.se.
Anvisningar finns här: Ladokmaterial - Utbytesstudier
Institution
2019-12-22VFUStudenter som börjar VT20 med en VFU-kurs ska vara registreradeInstitution