Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Kalendarium för SISU, NyA, Ladok och

...

VFU

...


 

...

titleSystemunderhåll Ladok 2016-07-01 11:00 - 12:00

...

(warning) Under den tiden är Ladok och tjänster kopplade till Ladok ej åtkomliga

Se Driftinfo

 


Info
(lightbulb) Kalendern är sorterbar genom att klicka på respektive rubrik

...

(info) Under kategori hittar du exempelvis antagningsomgångarna


 

 

...

2016

tidigare år

Länk till 2020

2019


Tidpunkt

Kategori

Händelse

Aktör(er)

...

2019-01 Januari

...

2019 

...

2019-01-07

...

VT2019

...

Möjligt att öppna för webbregistrering och aktivera universitetskonto för nyantagnaInstitution
2019-01-

...

09 Inför årsbokslutet

...

2018 - sista dag att i Ladok rapportera in resultat med betygsdatum

...

2018Institution

...

2019-01-

...

10

...

LADOKUTGÅR: Ladok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 08.00 (version 1.18.0)

2019-01-11LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 08.00 (version 1.18.0)
2019-01-15MASTERHT19Sista anmälningsdagSökande
2019-01-15IKHT19Sista anmälningsdagSökande
2019-01-19MASTERHT19Bedömning på NyA-webben kan påbörjas

...

Institution

...

2019-01-

...

19

...

IKHT19Bedömning på NyA-webben kan påbörjas

...

Institution

...

2019-01-

...

31

...

LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 04.00- 07.00 (version 1.20.0 (inkl version 1.19.0))
2019-02 Februari

...

2019

...


2019-02-01

...

MASTERHT19Sista kompletteringsdag och sista dag för

...

avgiftsskyldiga sökande att betala anmälningsavgift

...

...

Sökande

...

2019-02-01

...

IKHT19Sista kompletteringsdag och sista dag för

...

avgiftsskyldiga sökande att betala anmälningsavgift

...

...

Sökande

...

2019-02-

...

01

...

HT2019

...

Deadline för skapande av tillfällen i sisu. Tillfällen som skapas efter deadline garanteras inte vara sökbara vid första anmälningsdag.Institution

...

2019-02-

...

01

...

ST2019

...

Deadline för

...

skapande av tillfällen

...

i Sisu. Tillfällen som skapas efter deadline garanteras inte vara sökbara vid första anmälningsdag.Institution

...

2019-02-

...

2016-02-12

...

03

...

VFUStudenter som ska läsa VFU I behöver vara registreradeInstitutionen
2019-02-03VFUSista dag att

...

Institutionernas bedömningar och meritvärdering ska vara klar på NyA-webben och

institutionen ska meddela detta samt kontaktperson till antagningen senast 12:00

...

lämna in fullständig beställningslista med ämne och inriktning för ULV & Yrkeslärare till vfu@su.se (gäller endast studenter som VFU-sekretariatet ska söka placering åt)Institutionen
2019-02-08ST2019Sista dag för institutionerna att inkomma med programunderlagInstitution
2019-02-10VFUSista dag för studenter att lämna in särskilda skäl för VFU-placering till VFU-sekretariatetInstitutionen/studenten
2019-02-10VFUStudenter på VFU II och senare behöver vara registreradeInstitutionen
2019-02-14LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 04.00- 06.00 (version 1.21.0)
2019-02-15HT2019Sista dag att inkomma med programunderlagInstitution
2019-02-20ST2019Anmälan öppnar
2019-02-28LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 04.00- 06.00 (version 1.22.0)
2019-03 Mars 2019
2019-03-08HT2019Kontroller av utbildningsutbud. Observera att det inte är möjligt att göra ändringar av veckor etc. efter att anmälan öppnatInstitution
2019-03-08HT2019Sista dag för tillfällesbyte av programstudenter som anmäler sig via NyA och som inte följer programtillfällets studieperiod Institution
2019-03-14LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 04.00- 06.00 (version 1.23.0)
2019-03-15HT2019Anmälan öppnar
2019-03-15ST2019Sista anmälningsdag
2019-03-15ST2019Bedömning på NyA-webben kan påbörjasInstitution
2019-03-15MASTERHT19VO:s bedömningar av utländska- akademiska och gymnasiala meriter klaraVO
2019-03-26MASTERHT19Planerings- och antagningstal ska vara inrapporterade på NyA-webben

...

Institution

...

2019-03-

...

26

...

Antagningsbesked från urval 1 publiceras 13:00. Listor över antagna och reserver kan tas fram på NyA-webben.

...

MASTERHT19Institutionernas bedömningar och meritvärdering ska vara klar på NyA-webben

...

och institutionen ska meddela detta samt kontaktperson till antagningen senast

...

12:00Institution

...

2019-03-

...

28

...

LADOK

...

Sista dag för institutionerna att meddela Ladok ( ladok@su.se) inledande kurstillfällen

för de internationella masterprogrammen med start H16

...

Ladok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 04.00- 06.00 (version 1.24.0)
2019-04 April

...

2019

...


2019-04-

...

01

...

ST2019Sista dag att

...

betala anmälningsavgift/styrka avgiftsfrihet
2019-04-04

...

MASTERHT19Antagningsbesked från

...

urvalet publiceras

...

ca 12:00

...

Listor över antagna och reserver kan tas fram på NyA-webben

...

UHR

...

2019-04-

...

09

...

IKHT19VO:s bedömningar av utländska- akademiska och gymnasiala meriter klaraVO
2019-04-

...

11

...

Beslut om nominerade för stipendiet skickas till Stefan Norrlén, De nominerade, reserverna och övriga informeras.

...

IKHT19Planerings- och antagningstal ska vara inrapporterade på NyA-webben
2019-04-11IKHT19Institutionernas bedömningar och meritvärdering ska vara klar på NyA-webben och institutionen ska meddela detta samt kontaktperson till antagningen senast 12:00Institution
2019-04-11LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 04.00- 08.00 (version 1.25.0)
2019-04-15HT2019Sista anmälningsdag
2019-04-15HT2019Utbytesstudier - Underlag 1 skickas till ladok@su.se.
Anvisningar finns här: Ladokmaterial - Utbytesstudier
Institution
2019-04-18IKHT19Antagningsbesked från urvalet publiceras 12:00 Listor över antagna och reserver kan tas fram på NyA-webben

...

UHR

...

2019-04-

...

19

...

ST2019Planerings- och antagningstal ska vara inrapporterade på NyA-webben

...

Institution

...

2019-04-

...

19 

...

ST2019Institutionernas bedömningar och meritvärdering ska vara klar på NyA-webben och

...

institutionen ska meddela detta samt kontaktperson till

...

antagningsunderlag@su.se senast 10:00Institution

...

2019-04-

...

Utbytesstudenter

HT2016

...

Sista inlämningsdag för lista på alla inresande utbytesstudenter HT16 till regform@su.se  och

housingoffice@su.se  (med eller utan prioriteringsordning).

...

19

...

Antagningsbesked från urval 2 publiceras 13:00. Listor över antagna och reserver kan tas fram på NyA-webben.

...

ST2019Sista dag för inlämning av underlagsfil för webbregistreringstider till ladok@su.se. Anvisningar finns här: Ladokmaterial - Studiedeltagande.Institution
2019-04-25LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 04.00- 06.00 (version 1.26.0)
2019-04-26ST2019Urval. NyA-webben är stängd fram till urvalsresultatet är publiceras 
2019-04-29ST2019Publicering av urvalsresultat och utskick av antagningsbesked samt överföring av antagna till Ladok
2019-04-29ST2019Efterantagning startar. OBS! Glöm inte att lägga in efterantagningstal om efterplacerade sökande inte ska bli reservplacerade
2019-04-30MASTERHT19, IKHT19

Sista dag att lägga in inledande kurs på programtillfälle eller inriktningstillfälle så betalning/stipendium kan registreras för avgiftsskyldiga tredjelandsstudenter. Detta är en förutsättning för att Migrationsverket ska kunna handlägga ansökan om uppehållstillstånd för studier.

Anvisningar finns här: Ladokmaterial - Studiedeltagande

Institution
2019-05 Maj 2019
2019-05-02HT2019Bedömning på NyA-webben kan påbörjasInstitution
2019-05-02VFUInformation om VFU-kurser inför höstterminen 2019 skickas till vfu@su.seInstitution
2019-05-02HT2019

Beställning av kurstillfällen HT19 i komplett.
Mer information finns här: Ladokinformation 2019-03-29

Institution
2019-05-07HT2019Sista dag för avgiftsskyldiga sökande att betala anmälningsavgift
2019-05-09LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 04.00- 06.00 (version 1.27.0)
2019-05-17IKVT20Deadline för skapande av tillfällen i sisuInstitution
2019-05-17HT2019

Utbytesstudier - Bostadslista till Housing.
Anvisningar finns här: Ladokmaterial - Utbytesstudier

Institution
2019-05-23LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 04.00- 06.00 (version 1.28.0)
2019-06 Juni 2019
2019-06-01MASTERHT19Sista dag för avgiftsskyldiga sökanden att betala studieavgifterSökande
2019-06-01IKHT19Sista dag för avgiftsskyldiga sökanden att betala studieavgifter

...

...

Sökande

...

2019-06-

...

03

...

HT2019Sista dag för

...

inlämning av underlagsfil för webbregistreringstider till ladok@su.se. Anvisningar finns här: Ladokmaterial - Studiedeltagande.Institution
2019-06-

...

03

...

IKVT20

...

Webbanmälan öppnar
2019-06-07LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 04.00- 06.00 (version 1.29.0)
2019-06-20VFUStudenter som startar höstterminen 2019 med en VFU-kurs ska registreras.Institution
2019-06-19LADOKLadok stängt för systemunderhåll

...

och uppgradering kl

...

04.00

...

- 06.00

...

(version 1.30.0)
2019-06-20

...

HT2019Sista kompletteringsdag

...


2019-06-

...

28

...

HT2019Planerings- och antagningstal ska vara inrapporterade på NyA-

...

webben Institution

...

2019-07 Juli

...

2019

...


2019-07-

...

03

...

HT2019Deadline för bedömning och meritvärdering

...

på NyA-webben

...

. Kontaktperson meddelas till antagningsunderlag@su.se senast 10:00Institution

...

2019-07-

...

09

...

HT2019Urval 1

...

. NyA-webben stängd fram till urvalsresultatet

...

publiceras 

...


2019-07-

...

11

...

HT2019Publicering av urvalsresultat

...

och utskick av antagningsbesked 
2019-07-15

...

HT2019Utbildningar som inte har tillräckligt många antagna/reserver öppnas för sen anmälan

...


2019-07-

...

26

...

HT2019Sista

...

svarsdag 
2019-07-30HT2019Urval 2. NyA-webben stängd fram till urvalsresultatet publiceras 
2019-07-31

...

ST2019Alla

...

tillfällen stängs för

...

sen anmälan
2019-08 Augusti

...

2019

...


...

2019-08-01

...

HT2019Publicering av urvalsresultat

...

och utskick av antagningsbesked samt överföring av antagna till Ladok
2019-08-

...

01

...

HT2019Efterantagning startarInstitution

...

2019-08-

...

06

...

HT2019

För kurser som har antagningsförfarande via NyA rekommenderar vi att webbregistreringen öppnar tidigast 6 augusti (kan öppnas senare om så önskas). 

För kurser inom program där ni själva sköter antagningen kan ni ha webbregistreringen öppen från och med när ni vill, förutsatt att studenterna är antagna till kursen först.


2019-08-14LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 04.00- 06.00 (version 1.31.0)
2019-08-15

...

HT2019Utbytesstudier - Underlag 2 skickas till ladok@su.se.
Anvisningar finns här: Ladokmaterial - Utbytesstudier
Institution
2019-08-15

...

VT2020Deadline för skapande av tillfällen i sisuInstitution

...

2019-08-15

...

IKVT20

Sista anmälningsdag

...


2019-08-15

...

IKVT20Bedömning på NyA-webben kan påbörjas

...

Institution

...

2019-08-

...

22

...

VT2020Sista dag att inkomma med programunderlagInstitution
2019-08-

...

27

...

HT2019Alla tillfällen som saknar stängningsdatum stängs för sen anmälan

...


2019-09 September 2019
2019-09-02HT2019Terminen startar
2019-09-02IKVT20

Sista dag att betala anmälningsavgift/styrka avgiftsbefrielse

...

Sökande

...

2019-09-

...

02

...

IKVT20Sista kompletteringsdag

...

Sökande

...

2019-09-

...

09

...

VFUSista

...

dag att registrera studenter på VFU IInstitution
2019-09-

...

09

...

VT2020

Kontroller av utbildningsutbud. Observera att det inte är möjligt att göra ändringar av veckor etc. efter att anmälan öppnat

Institution
2019-09-09VT2020

Sista dag för tillfällesbyte av programstudenter som inte följer programmets studietakt. Gäller endast för de programstudenter som ska anmäla sig inom program via NyA.

Institution
2019-09-11LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 04.00- 06.00 (version 1.32.0)
2019-09-16VT2020

Anmälan öppnar på antagning.se/universityadmissions.se


2019-09-23VFUSista dag att registrera studenter som läser VFU II eller en senare VFU-kurs höstterminen 2019Institution
2019-09-27IKVT20VO klara med i tid inkomna kompletteringar

...


2019-10 Oktober

...

Institutionernas bedömningar och meritvärdering ska vara klar på NyA-webben och

...

2019
2019-10-01VFUInformation om VFU-kurser inför vårterminen 2020 skickas till vfu@su.seInstitution
2019-10-01IKVT20Deadline för bedömning och meritvärdering på NyA-webben. Kontaktperson meddelas till antagningsunderlag@su.se senast 10:00Institution

...

2019-10-

...

01

...

IKVT20Planerings- och antagningstal ska vara inrapporterade på NyA-webben.

...

Institution

...

2019-10-04MASTERHT20Deadline för skapande av tillfällen i SisuInstitution
2019-10-04

...

IKHT20Deadline för skapande av tillfällen i SisuInstitution
2019-10-08IKVT20Urval, NyA-webben stängd fram till urvalsresultatet publiceras

...


2019-10-

...

10

...

IKVT20Publicering av urvalsresultat efter

...

urvalet. Antagningsbesked skickas ut till de sökande. Överföring till Ladok
2019-10-15VT2020

Sista anmälningsdag


2019-10-

...

16

...

VT2020

Bedömning på NyA-webben

...

kan påbörjas

Institution

...

2019-10-

...

Utbytesstudenter

VT2017

...

Sista inlämningsdag för lista på alla inresande utbytesstudenter VT17 till regform@su.seoch

housingoffice@su.se  (med eller utan prioriteringsordning).

...

16

...

Institutionernas bedömningar och meritvärdering ska vara klar på NyA-webben och

institutionen ska meddela detta samt kontaktperson till antagningen senast 10:00

...

MASTERHT20Webbanmälan öppnar UHR
2019-10-16IKHT20Webbanmälan öppnarUHR
2019-10-26VT2020Utbytesstudier - Underlag 1 skickas till ladok@su.se.
Anvisningar finns här: Ladokmaterial - Utbytesstudier
Institution

2019-10-31

VT2020

Sista dag för avgiftskyldiga sökande att betala anmälningsavgift


2019-11 November 2019
2019-11-27VT2020

Planerings- och antagningstal ska vara inrapporterade på NyA-webben.

Institution
2019-11-29HT2019Sista dag att ha öppet för sen anmälan
2019-12 December 2019

2019-12-02

VT2020

Sista kompletteringsdag


2019-12-04

VT2020

Institutionernas bedömningar och meritvärdering ska vara klar på NyA-webben och institutionen ska meddela detta samt kontaktperson till antagningsunderlag@su.se senast 12:00


2019-12-06

VT2020

Urval 1. NyA-webben stängd fram till urvalsresultatet publiceras

...


2019-12-10

...

...

VT2020

Publicering av urvalsresultat

...

och utskick av antagningsbesked


2019-12-13

VT2020

Utbildningar som inte har tillräckligt många antagna/reserver öppnas för sen anmälan


2019-12-16

VT2020

Sista svarsdag för sökande på antagning.se/universityadmissions.se


2019-12-17

VT2020

Urval 2. NyA-webben stängd fram till urvalsresultatet publiceras

...


2019-

...

12-

...

Studieadministrativ kalender 2017

17

...

VT2020

För kurstillfällen där institutionen inte sedan tidigare meddelat ladok@su.se att de kan sättas i Komplett gäller följande:

  • Kurstillfällen med anmälan via NyA sätts i Komplett i samband med urval 2.
  • Tillfällen med endast registrering sätts i Komplett en månad före kursstart.

Institution


Systemförvaltning Ladok/SISU

2019-12-19

VT2020

Publicering av urvalsresultat och utskick av antagningsbesked


2019-12-20VFUStudenter som startar vårterminen 2020 med en VFU-kurs ska registrerasInstitution
2019-12-20VT2020Utbytesstudier - Underlag 2 skickas till ladok@su.se.
Anvisningar finns här: Ladokmaterial - Utbytesstudier
Institution
2019-12-22VFUStudenter som börjar VT20 med en VFU-kurs ska vara registreradeInstitution