Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Varje natt sker en överläsning av uppgifter från källsystemen (enligt nedan) in till det datalager som Beslutsstödssystemet/IVS hämtar uppgifter ifrån. Den innebär att uppgifterna I IVS normalt är uppdaterade dagen efter ändringen sker i källsystemet. För ytterligare information om respektive källsystem se nedan.

DiVA


Excerpt

Uppgifterna kommer från DiVA och uppdateras en gång per dygn. Det betyder att uppgifterna som visas normalt visar hur det såg ut dagen innan. Eftersom innehållet i Diva ständigt uppdateras och kvalitetssäkras, är uppgifterna i IVS inte konstanta över tid.
Rapporten innehåller information fr o m 2012 då kvalitén på data för äldre år bedömts som för bristfällig för att tas med. Datakvaliteten i DiVA utgår från riktlinjerna för det nationella projektet SwePub Analys, som samlar publikationer från samtliga svenska lärosäten för analyser på nationell nivå. SwePub Analys ställer krav på data från 2012 och framåt.


Ladok

 

NyA

 

Primula

ExcerptUppgifterna är hämtade från lönesystemet Primula. Uppgifterna i Primula  Uppgifterna kommer från Ladok och uppdateras en gång per dygn. Det betyder att uppgifterna som visas normalt visar hur det såg ut dagen innan.

NyA

 Uppgifterna kommer från NyA och uppdateras en gång per dygn. Det betyder att uppgifterna som visas normalt visar hur det såg ut dagen innan.

Primula


Uppgifterna kommer från Primula och uppdateras en gång per år.

Raindance

 

SISU

 

Sukat

 dygn. Det betyder att uppgifterna som visas normalt visar hur det såg ut dagen innan.


Raindance

 Uppgifterna kommer från Raindance och uppdateras en gång per dygn. Det betyder att uppgifterna som visas normalt visar hur det såg ut dagen innan.

SISU

 Uppgifterna kommer från SISU och uppdateras en gång per dygn. Det betyder att uppgifterna som visas normalt visar hur det såg ut dagen innan.

Sukat

 Uppgifterna kommer från Sukat och uppdateras en gång per dygn. Det betyder att uppgifterna som visas normalt visar hur det såg ut dagen innan.