Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Anställda med samordningsnummer (ej personnummer) i Primula finns ej med här.

Begrepp och förklaring

För att se jämna bemärkelsedagar för en viss institution behöver man ha rollen Personal med omfattning satt till den specifika institutionen inom Beslutsstöd/IVS i kontohanteringsverktyget.

Datakälla och uppdatering

...