Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Syfte

Rapporten

...


Målgrupp

...

visar aktuella felaktiga konteringar inför kommande lön

Målgrupp

Ekonomi- och personalhandläggare på institutioner och avdelningar

Rapportbeskrivning

Rapporten visar vilka ....projekt som registrerats med felaktig enhet eller kostnadsbärare i Primula

Begrepp och förklaring

För att se felaktiga konteringar för en viss institution behöver man ha rollen Personal med omfattning satt till den specifika institutionen inom Beslutsstöd/IVS i kontohanteringsverktyget.Fältet felbeskrivning visar om det är kostnadsbäraren eller enheten som är fel. Knuten KB/enhet anger den enhet eller kostnadsbärare som är knuten till projektet enligt Raindance

Datakälla och uppdatering

Uppgifterna kommer från Personalsystemet Primula och uppdateras en gång per dygn. Det betyder att uppgifterna visar hur det såg ut dagen innan.