Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Rapporten visar vilka anställda som fyller jämnt (20, 30, 40...) under de närmaste 12 månaderna. Anställda med samordningsnummer (ej personnummer) i Primula finns ej med här.

Begrepp och förklaring

-

Datakälla och uppdatering

...