Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Prefekter/motsv. och andra personer som har intresse av att hålla reda på jämna bemärkelsedagar bland sina medarbetare.

Rapportbeskrivning

Rapporten visar medarbetare inom institutionen (eller annan organisatorisk enhet) vilka anställda som fyller jämnt tiotal år (20, 30, 40...) under de närmaste 12 månaderna (från det att rapporten tas ut). Medarbetare som vid rapportgenererandet är anställda visas.. Anställda med samordningsnummer (ej personnummer) i Primula finns ej med här.

Begrepp och förklaring

-

Datakälla och uppdatering

...