Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Prefekter/motsv. och andra personer som har intresse av att hålla reda på jämna bemärkelsedagar bland sina medarbetare.

Rapportbeskrivning

Rapporten visar medarbetare inom institutionen (eller annan organisatorisk enhet) som fyller jämnt tiotal år under

...

de närmste 12 månaderna (från det att rapporten tas ut). Medarbetare som vid rapportgenererandet är anställda visas.

Året visas rörligt ett år framåt, d.v.s. även födelsedagar i början på nästa år visas.

Begrepp och förklaring

 

Datakälla och uppdatering

...