Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Syfte

 


Målgrupp

 

Rapportbeskrivning

Rapport

Personer som har behov av att veta när medarbetare fyller jämnt kan använda rapporten för att få en lista över aktuella födelsedagar.


Målgrupp

Prefekter/motsv. och andra personer som har intresse av att hålla reda på jämna bemärkelsedagar bland sina medarbetare.

Rapportbeskrivning

Rapporten visar medarbetare inom institutionen (eller annan organisatorisk enhet) som fyller jämnt tiotal år.

Året visas rörligt ett år framåt, d.v.s. även födelsedagar i början på nästa år visas.

Begrepp och förklaring

 

Datakälla och uppdatering

Uppgifterna kommer från Personalsystemet Primula och uppdateras en gång per dygn. Det betyder att uppgifterna visar hur det såg ut dagen innan.