Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Prefekter/motsv. och andra personer som har intresse av att hålla reda på jämna bemärkelsedagar bland sina medarbetare.

Rapportbeskrivning

Rapporten visar medarbetare inom institutionen (eller annan organisatorisk enhet) vilka anställda som fyller jämnt tiotal år (20, 30, 40...) under de närmste närmaste 12 månaderna (från det att rapporten tas ut). Medarbetare som vid rapportgenererandet är anställda visasenligt ett rullande schema. Även anställdas jämna födelsedagar en månad tillbaka visas.

Anställda med samordningsnummer (ej personnummer) i Primula finns ej med här.

Om en anställd är född på skottdagen, och fyller jämnt ett år som inte är skottår, flyttas den födelsedagen i rapporten så att det ser ut som att den anställde är född dagen innan.

Begrepp och förklaring

 

För att se jämna bemärkelsedagar för en viss institution behöver man ha rollen Personal med omfattning satt till den specifika institutionen inom Beslutsstöd/IVS i kontohanteringsverktyget.

För representationsregler, se Lathund för representation

Datakälla och uppdatering

...