Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Anställda med samordningsnummer (ej personnummer) i Primula finns ej med här.

Om en anställd är född på skottdagen, och fyller jämnt ett år som inte är skottår, flyttas den födelsedagen i rapporten så att det ser ut som att den anställde är född dagen innan.

Begrepp och förklaring

För att se jämna bemärkelsedagar för en viss institution behöver man ha rollen Personal med omfattning satt till den specifika institutionen inom Beslutsstöd/IVS i kontohanteringsverktyget.

För representationsregler, se Lathund för representation

Datakälla och uppdatering

...