Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Genom att föra muspekaren över utbildningens benämning i rapporten och klicka visas en underrapport med detaljerad information om utbildningen utifrån urval i urvalsområdet.

Begrepp och förklaring

Förstahandsansökning
Grundnivå
Avancerad nivå
Antal platser (planeringstal)

Antal sökande totalt

Andel förstahandssökande

Annat Värden som visas här är inte definierade. I denna grupp ingår exempelvis kurspaket.

...