Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

1. Alla sökande till vår- respektive hösttermin

2. Alla sökande per ansökningsomgång

3. Alla sökande per område

4. Alla sökande per institution

5. Alla sökande till program

6. Alla sökande till kurs

7. Alla sökande till grund- respektive avancerad nivå

8. Alla sökande per år.

Detaljrapport

Det är möjligt att förflyttas till en detaljerad rapport genom att klicka i tabellen eller i diagrammen. Då öppnas en rapport i ett nytt fönster med en lista över alla utbildningstillfällen som stapeln består av. Rapporten innehåller uppgifter både om sökande och om antagna. Listan innehåller en mängd olika uppgifter och värden; termin, antagningsomgång, planeringstal, antagningstal i urval 1, antagningstal i urval 2 om sådant finns, efterantagningstal, antal antagna, antal reserver, antal strukna. 

...