Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Prefekter och ekonomiansvariga på institutionerinstitutionsnivå.

Rapportbeskrivning

Först väljer man institution och år.

Överst visas en sammanställning över den totala kostnaden på institutionen. Till vänster visas en lista över institutionens topp-tjugo användare, med användarnamn och kostnad hittills under året. Stapeldiagrammen visar kostnader per kvartal respektive månad.

Begrepp

 

Om man klickar på åren i sammanställningen så kommer man till samma rapport för de valda året. Om man klickar på 'Detaljer för (alla år)' så får man en lista över alla användare vid institutionen och deras utskriftskostnader per månad.

Datakälla och uppdatering

Data kommer från Printomattjänstens debiteringssystem Pykota. Beslutsstöd/IVS läser in nytt data varje natt.