Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Om man klickar på åren i sammanställningen så kommer man till samma rapport för de får man en lista över alla användare vid institutionen och deras utskriftskostnader per månad för det valda året. Om man klickar på 'Detaljer för (alla år)' så får man en samma lista över alla användare vid institutionen och deras utskriftskostnader per månadför alla år.

Datakälla och uppdatering

Data kommer från Printomattjänstens debiteringssystem PykotaPrintomat-tjänsten. Beslutsstöd/IVS läser in nytt data varje natt.