Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

En hel del av de begrepp som förekommer inom ekonomiområdet förklaras i Ekonomihandboken, se avsnitt A3. Ekonomimodellen

Begrepp

Anchor
Aktivitet
Aktivitet
Aktivitet

...