Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
ÖvergripandeRapportdokumentation

 

(bild och kort beskrivning)

Informationsblad från Upptakten

 • Hitta och öppna rapporter (lightbulb)

 • Schemaläggning och distribution av rapporter (lightbulb)

 • Vilka webbläsare stödjer Cognos
 • Bildspelet från Upptakten 8 september 2014

  Begreppsdefinition - ekonomi

  Begreppsdokumentation - utbildning/student

  Begreppsdokumentation - personal

  Student

  Ekonomi

  Children Display
  pageIVS -

  Student

  Ekonomi

  Ekonomi

  Övrigt

   

  Forskning

  Children Display
  pageIVS - Forskning

  Personal

  Children Display
  pageIVS -

  Ekonomi

  Personal

   

  Utbildning / Student

  Children Display
  pageIVS -

  Personal

  Utbildning/student

  Övrigt

  Printomat på institution (ÖIIT01)