Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Generellt

 

Begreppsdokumentation -
ÖvergripandeRapportdokumentation

 

 • Navigering i mappar i beslutsstödsverktyget
 • Vilka webbläsare stödjer Cognos
 • Begreppsdefinition - ekonomi

  Begreppsdokumentation - utbildning/student

  Begreppsdokumentation - personal

  Övergripande

  Student

  Ekonomi

  Children Display
  pageIVS -

  Student

  Ekonomi

  Forskning

  Children Display
  pageIVS -

  Ekonomi

  Forskning

  Personal

  Children Display
  pageIVS - Personal

   

  Utbildning / Student

  Children Display
  pageIVS - Utbildning/student

  Övrigt

  Printomat på institution (ÖIIT01)