Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Fakultet
Institutionsselektering
Humanistiska100-198
Juridiska200-298
Samhällsvetenskapliga300-398
Naturvetenskapliga400-498

 

Följande konton summeras under respektive post i tabellsammanställningen:

 

...

Tabellpost

...

Kontoselektering

...

Genom att klicka på en länk nedan körs en rapport som visar exakt vilka konton som ingår i en viss kontogruppering.

TabellpostKonton
Intäkter

IVS-rapport - Intäkter

Kostnader

IVS-rapport - Kostnader

Årets kapitalförändring

Intäkter - Kostnader

Årets kapitalförändring i procent

Årets kapitalförändring / Intäkter (i procent)

Summa kapitalförändring

Årets kapitalförändring + Kapitalförändring sedan tidigare år

IVS-rapport - Kapitalförändringar sedan tidigare år

Summa kapitalförändring i procent

Summa kapitalförändring / Intäkter (i procent)

AktiviteterAktivitetsselektering
Resultatrapport ”Allt”1-99999
Underrapport ”UGA”1-19999
Underrapport ”FUF”2-39999

...