Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Från menyn väljs önskad institution , eventuell samt önskat år. Om man vill kan man även välja enhet, period samt år som man önskar granskaaktivitet samt period. Rapporten bör endast genereras för period som avslutats med bokslut, först då har bidragsintäkter avräknats.

Tabellen "Sammanställning" och diagram "Kapitalförändring över tid"  visar årets kapitalförändring samt  summa kapitalförändring.

 

Genom att klicka på en länk nedan  

Tabeller

Rapporten innehåller tre tabeller

  • Det finns två tabeller som visar intäkter och utfall, fördelat på utfall, budget samt utfall föregående år.
  • Den sista tabellen visar olika "nyckeltal" med särskilt fokus på kapitalförändring.

I tabellerna som visar intäkter och kostnader kan man klicka på en viss intäkt eller kostnad, t ex ordet "Anslag". När man klickar på länken körs en rapport som visar exakt vilka konton som ingår i en viss kontogruppering, detta för att kunna förstå exakt hur rapporten är uppbyggd.

...

Avlyft

...

                                       

 

Beskrivning av den sista tabellen

SammanställningKonton / Beräkning
Årets kapitalförändringSumma intäkter - Summa kostnader
Årets kapitalförändring %Årets kapitalintäkter / Summa intäkter
Kapitalförändring sedan tidigare år

IVS-rapport - Kapitalförändringar sedan tidigare år

Summa kapitalförändringÅrets kapitalförändring + Kapitalförändring sedan tidigare år
Summa kapitalförändring %Summa kapitalförändring / Summa intäkter

Ej förbrukade bidragsmedel

IVS-rapport - Ej förbrukade bidragsmedel

Utgående balanserade medelSumma kapitalförändring + Ej förbrukade bidragsmedel
Återstående avskrivningar

IVS-rapport - Återstående avskrivningskostnader

...

Diagram

Rapportbladet innehåller fyra fem diagram

  • Första två diagram "Utfall och budget för intäkter" och "Utfall och budget för kostnader" illustrerar motsvarande tabeller "Intäkter" och "Kostnader"
  • Följande två diagram "Intäkter per månad (budget = årsbudget/12)" och "Kostnader per månad (budget = årsbudget/12"  visar intäkter resp kostnader per månad där budget=årsbudget/12
  • Det sista diagrammet "Kapitalförändring över tid" visar historiken i institutionens kapitalförändring- både per år och som ackumulerat värde.

Gränsvärden för signalfärger

...