Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section


Column
width100%

Organisation

Ansvarig för Beslutsstöd/IVS är PlaneringsavdelningenRektors kansli.
Drift och utvecklingansvariga är IT-avdelningen tillsammans med ägare av källsystemsinformationen.
I dagsläget används följande källsystem inom beslutsstödet

  • Ekonomi (Raindance)
  • Personal (Primula och HR plus)
  • Utbildning (Ladok, NyA, SISU)
  • Forskning (DiVA)
  • Sukat (organisation)

Vi tar gärna emot förslag på förbättringar eller önskemål, kontakta Lars Olof Mikaelsson Lisa Bäckmark på Rektors kansli med dina förslag.

Beslutsstöd/IVS - användardokumentation

 

 

 

...