Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Section
Column
width100%

Organisation

Ansvarig för Beslutsstöd/IVS är Planeringsavdelningen.
Drift och utvecklingansvariga är IT-avdelningen tillsammans med ägare av källsystemsinformationen.
I dagsläget används följande källsystem inom beslutsstödet

 • NyA
 • Ladok
 • Ekonomi (Raindance)
 • Personal (Primula och HR plus)
 • Utbildning (Ladok, NyA, SISU)
 • Forskning (DiVA)
 • Sukat (organisation)
 • SISU

Vi tar gärna emot förslag på förbättringar eller önskemål, kontakta Stefan Nordin på Planeringsavdelningen med dina förslag.

Beslutsstöd/IVS - användardokumentation