Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Du gör först ett urval för vilken termin du vill se uppgifter om. När du har valt år sker en utsökning av uppgifter för rapporten.

   I tabellen visas uppgifter om:
Andelen helårsstudenter för studenter som läser på avancerad nivå i förhållande till universitets totala siffra för helårsstudenter.

...