Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Det procenttal som finns i tabellen baseras på helårsstudenter för studenter som läser sina studier på avancerad nivå i förhållande till universitetets totala siffra för helårsstudenter.

 

Målgrupp

 För studierektorer/motsvarande kan rapporten utgöra ett underlag för att följa upp hur fördelningen av helårsstudenter är för studenter som läser på avancerad nivå i förhållande till det totala antalet helårsstudenter för universitetet. Med det totala antalet helårsstudenter menas studier som antingen är på grund- eller avancerad nivå.

 


Rapportbeskrivning

 

  

Du gör först ett urval för vilken termin du vill se uppgifter om. När du har valt år sker en utsökning av uppgifter för rapporten.

...