Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Syfte

Rapporten innehåller uppgifter om samtliga anläggningar per institution.

Målgrupp

Rapportbeskrivning

När man öppnar rapporten får man välja vilken institution vars anläggningar man är intresserad av att titta på. Resultatet är en tabell med

  1. Anläggningens unika ID, klickbart för att komma till den stora anläggningsrapporten EIAR01
  2. Typ av anläggning
  3. Antal
  4. Beskrivning, fritext som beskriver anläggningen
  5. Anskaffningsvärde
  6. Anskaffningsdatum

Rapportanvändning

Resultatet kan användas för att kontrollera institutionens anläggningar och kan även används för utrangering av anläggningar genom blankett ”Utrangering av anläggningstillgångar” (SU 9002).

För att få mer information om en specifik anläggning (restvärde, ansvarig etc.) kan man klicka på anläggningens ID som finns i kolumnen längst till vänster i tabellen.

Datakälla och uppdatering

All information som visas i rapporten kommer från Raindance via UDP. Uppdatering av data sker löpande med två dagars eftersläpning.