Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Datakälla och uppdatering

Uppgifterna All information som visas i rapporten kommer från Ekonomisystemet Mercur. Uppdateras en gång per dygnRaindance via UDP. Uppdatering av data sker löpande med två dagars eftersläpning. Det betyder att uppgifterna som visas i bästa fall visar läget hur det såg ut dagen två dagar innan.