Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Du kommer till en grafisk beskrivning av antalet antagna utifrån de val som gjorts, uppdelat på ett eller flera diagram. Staplarna är uppdelade efter kön medan linjen visar antal högskolenybörjare. Om du för pekaren över grafen så visas antalsuppgifter i en textruta. För ytterligare detaljering av uppgifterna i en stapel klickar du på stapeln i ett av diagrammen när handen visas.

Detaljrapport

Nu Det är möjligt att förflyttas till en detaljerad rapport genom att klicka i tabellen eller i diagrammen. öppnas en rapport i ett nytt fönster med en lista över alla utbildningstillfällen som stapeln består av. Rapporten innehåller uppgifter både om sökande och om antagna. Listan innehåller en mängd olika uppgifter och värden; termin, antagningsomgång, planeringstal, antagningstal i urval 1, antagningstal i urval 2 om sådant finns, efterantagningstal, antal antagna, antal reserver, antal strukna. 

Totalen för institutionen är unika personer och kan skilja sig från summering av uppgifterna i kolumnerna. En student kan finnas under flera tillfällen.

Begrepp

Förstahandsansökning

Datakälla och uppdatering

...