Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • "Dagar kvar" är antalet dagar i perioden från dagens datum fram till sista dispositionsdatum.
  • "Kvar av beviljat belopp" visar "totalt beviljat belopp" minus totala kostnader.
    OBS! Det beviljade beloppet hämtas från Raindance projektreskontra och är alltså ett "inregistrerat" belopp.
  • "Datum för beslut" hämtas på samma sätt som "beviljat belopp" från projektreskontran i Raindance.
  • Avlyft i procent (avlyft vid bidragsprojekt= % av de totala kostnader exkl. avlyft och avlyft vid anslags/uppdragsprojekt = % av direkt lön inkl LKP )
  • Intäkter på projekt /inbetalt beräknas utifrån vad det är för typ av finansiering på projektet. Om det är ett bidragsfinansierat projekt räknas utfall under ekup_niva_1 = 'Intäkt', ekup_niva_2 = 'Bidrag', ekup_niva_3 = 'Forskningsbidrag', ekup_niva_4 = 'Intäktsförda' medan resten av projekten summerar allt utfall under ekup_niva_1 = 'Intäkt'. 

...