Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kolumn 1 visar doktorandnybörjarens startår.
Kolumn 2 visar åldersgrupp. Om inget val har gjort gjorts kan man ändå få fram detta genom att klicka på pluset i kolumn 1.
Kolumn 3 och 4 visar antalet doktorandnybörjare fördelat på kön.
Kolumn 5-8 visar antal respektive andel (i procent) doktorandnybörjare, fördelat på kön, som har tagit ut doktorsexamen inom 0-5 år efter startåret.
Kolumn 9-12 visar antal respektive andel (i procent) doktorandnybörjare, fördelat på kön, som har tagit ut doktorsexamen inom 0-8 år efter startåret.
Kolumn 13-16 visar antal respektive andel (i procent) doktorandnybörjare, fördelat på kön, som saknar doktorsexamen eller som har tagit ut doktorsexamen senare än åtta år efter startåret.

Observera att kolumnerna ändras om man har valt att även visa totalen i rapporten.

Begrepp

Examensfrekvens
Forskningsämne
Åldersgrupp
Doktorandnybörjare
Startår

Datakälla och uppdatering

...