Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Uttag

Kommentar

Bokslut 2017 - detaljerad (kolumner, se nedan)

Sista dag för inrapportering 2018-01-09, uttagsdatum 2018-01-10

Bokslut 2017 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform

Sista dag för inrapportering 2018-01-09, uttagsdatum 2018-01-10

Uttag från 171231 - detaljerad (kolumner, se nedan)

Uttag från 171231 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform

Uttag från 171215 - detaljerad (kolumner, se nedan)

Uttag från 171215 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform
Uttag från 171201 - detaljerad (kolumner, se nedan)

Uttag från 171201 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform

HST_HPR-171115.xlsxUttag från 171115 - detaljerad (kolumner, se nedan)
HST_HPR_utbildningsområde-finansieringsform-171115.xlsxUttag från 171115 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform
HST_HPR-171105.xlsx

Uttag före öppnande av "nya" Ladok. Kolumner, se nedan.

LW08-171101_före_övergången.xlsx

Uttag efter nedstängning av "gamla" Ladok: Studieavgift, institution, kurs, SCB/Ämne, Utbildningområde, Finansieringsform, HST, HPR

LW08-2016B.xlsx

Bokslut 2016, från "gamla" Ladok: Institution, kurs, SCB/Ämne, Utbildningområde, Finansieringsform, HST, HPR

Studieavgifter undantagna

LW08-2015B.xlsx

Bokslut 2015, från "gamla" Ladok: Institution, kurs, SCB/Ämne, Utbildningområde, Finansieringsform, HST, HPR

Studieavgifter undantagna

LW08-2014B.xlsx

Bokslut 2014, från "gamla" Ladok: Institution, kurs, SCB/Ämne, Utbildningområde, Finansieringsform, HST, HPR

Studieavgifter undantagna

Beskrivning av innehållet i

...

uppföjningsfilerna:

KolumnnamnFörklaring
STUDIEAVGIFT_BETALD0 för Nej, 1 för Ja
UTFORANDE_ORGANISATIONSENHET_KODInstitutionskod
NIVAINOMSTUDIEORDNING_KODUtbildningsnivå, 1 = grundnivå, 2 = avancerad nivå
UTBILDNING_KODKurskod
UTBILDNING_SVKursens benämning
SCB_AMNESGRUPP_KODSCB/Ämnesgrupp, kod
SCB_AMNESGRUPP_SVSCB/Ämnesgrupp, benämning
UTBILDNINGSTILLFALLE_KODKurstillfälleskod
YTTERSTA_KURSPAKETERING_KODKoden på den yttersta kurspaketeringen (kan exempelvis vara programkod)
YTTERSTA_KURSPAKETERING_SVNamnet på den yttersta kurspaketeringen (kan exempelvis vara programnamn)
STUDIETAKT_KODKurstakt
UNDERVISNINGSFORM_KODUndervisningsform
UTBILDNINGSOMRADE_KODUtbildningsområde, kod
FINANSIERINGSFORM_KODFinansieringsform, kod, ORD för ordinarie anslagsfinansiering
HSTAntal HST, helårsstudenter
HPRAntal HPR, helårsprestationer

...