Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.


Info
titleBli användare till juni 2021

För att få tillgång till Dashboard måste du först bli tillagd som användare av administratören. Fyll i dina uppgifter här >>

Du får inte omedelbart tillgång till Dashboard, utan blir tillagd under senare delen av VT21.Innehåll

[Dashboard]
[Dashboard på SU]
[Pilotgrupp]
[Konto för inloggning]
[Instruktioner och användarstöd]
[Skapa OLA för studenter]
[Signera OLA]
[FAQ]
[Terminologi]
[Länkar]Anchor
Dashboard
Dashboard

Dashboard

Dashboard, eller Erasmus Dashboard, är ett gratis verktyg för lärosäten som inte har eget eller kommersiellt verktyg att ansluta till Erasmus Without Paper (EWP)-nätverket, utvecklat med support från EU-kommissionen. Dashboard innehåller Online Learning Agreement (OLA) och Inter-Institutional Agreements (IIA).

Från och med HT-21 gäller digital hantering av OLA via EWP för inresande och utresande utbytesstudenter inom Erasmus-programmet. Storbritannien är undantaget p.g.a. utträdet ur EU.

EWP - senaste status (april 2021)

 • Digitala Learning Agreements blir inte obligatoriskt förrän till 2022/23 - detta betyder att alla partneruniversitet inte kommer att kunna skriva digitala Learning Agreements tyvärr.

 • Dashboard OLA fungerar, men är ej kopplat till EWP än. API planerat juni 2021. I praktiken betyder detta att endast lärosäten som använder Dashboard kan signera OLA tills API är på plats. 

 • Nya mallar för OLA enligt nya programperioden (call 2021) påbörjas i januari 2021 och beräknas klart i Dashboard till 1 juni 2021 (ansökningar HT-21).
 • E+ appen finns redan idag, men är under vidareutveckling. En ny uppdatering av appen för Erasmus+ med full koppling till EWP-nätverket beräknas komma i september i 2021.
Anchor
Dashboard på SU
Dashboard på SU

Dashboard på SU

Eftersom SU inte kommer ha ett mobilitetssystem på plats för OLA, måste Dashboard användas för OLA inom Erasmus-programmet. Detta gäller under en övergångsperiod på cirka ett år tills in- och utresandeprocesserna är implementerade i Mobility Online.

Status
colourYellow
titleVIKTIGT

 • Dashboard kommer enbart användas för OLA på SU – inte IIA (avtal). 

 • Dashboard är för närvarande endast i bruk för pilottestning på SU. Krav från EWP avseende Online Learning Agreements (OLA) gäller från och med HT-21, vilket betyder att arbete i Dashboard kommer påbörjas under VT-21. Mer information kommer publiceras här senare.
  Se mer under Pilotgrupp nedan. 

EWP Roadmap för institutioner (medarbetarwebben) >>

EWP Roadmap för partnerlärosäten inom Erasmus+ (medarbetarwebben) >>Anchor
Pilotgrupp
Pilotgrupp
Pilotgrupp

Vill du som internationell koordinator testa Dashboard för utbyten inom Erasmusprogrammet, och har möjlighet att testa, utvärdera och återkoppla till oss på Internationell Mobilitet? 

Det som gäller för testning är:

 • Utbyten till VT-21 (eftersom mallen för OLA kommer uppdateras inför nya programperioden/HT-21)
 • Partnerlärosätet måste också använda Dashboard .
  Krav på partner med Dashboard gäller tills EWP API fungerar mot tredje parts-produkter som t.ex. MoveON eller Mobility-Online.
 • Använd endast OLA 3.0 i Dashboard (ej OLA 2.0).

Pilotgruppens roll

Pilotgruppen förväntas arbeta och testa Dashboard självständigt, och även ge feedback kring vad som fungerar eller ej så att vi får underlag inför kommande instruktioner/utbildningar på SU.
Det betyder:

 • Det finns än så länge ingen supportfunktion för Dashboard på SU idag. 
 • Dashboard är enkelt utformad, d.v.s. att lärosätena inte har några större rättigheter i systemet, vilket medför att vi har begränsade möjligheter att hjälpa till vid evetuella problem.
 • Information, länkar och FAQ samlas på denna sida, och kommer uppdateras allt eftersom. Ha för vana att kika in här!
 • Som testperson förväntas du t.ex:
  • meddela om du stöter på problem eller fel, dels för att vi ska kunna rapportera problem, dels för att vi ska kunna ge tydligare instruktioner när alla på SU ska börja använda Dashboard.
  • ge tips på vad man som användare behöver stöd med, vilka moment som behöver bli förtydligade t.ex. i en manual (d.v.s. denna sida).
  • delta om du blir kallad till utvärderingsmöte för att diskutera Dashboard.

Välkommen att höra av dig till moveon@su.se att du är intresserad av att ingå i pilotgruppen, och meddela gärna samtidigt om det gäller inresande och/eller utresande studenter.

Inrapportering av feedback

Vi vill gärna få feedback om hur arbetet i Dashboard fungerar, både positivt och negativt.
Exempelvis vill vi gärna höra mer om signering av olika parter på institutionen, vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra från institutionernas respektive studenteras perspektiv, om du hittat en lösning på ett problem, samt vad som kan förbättras inför att hela SU ska använda Dashboard. Även ändring av OLA är vi nyfikna på att höra mer om.

Feedback eller problem rapporteras in till moveon@su.se med där ämnesraden börjar med ”Dashboard pilot: [beskrivning]”:

Anchor
Konto
Konto

Konto för inloggning

Från och med versionen OLA 3.0 (oktober 2020) krävs inloggning i Dashboard av säkerhetsskäl. Kontot skapas av moveon@su.se. Idag skapas konton bara för deltagare i Pilotgruppen.
Notera: Du kan inte registrera dig själv, registrering på Dashboards inloggningssida är endast för lärosäten.
Anchor
Instruktioner och användarstöd
Instruktioner och användarstöd

Instruktioner och användarstöd

Som hjälp till användarna av Dashboard hänvisas i dagsläget främst till externa sidor. Informationen kommer successivt att utvecklas på denna sida och/eller undersidor.
Se även sidans FAQ nedan.

Anchor
Skapa OLA för studenter
Skapa OLA för studenter

Skapa OLA för studenter 

Använd endast OLA 3.0 i Dashboard (ej OLA 2.0 som är en gammal version).

Det finns två sätt att få in studenter i Dashboard:

 1. Att institutionen lägger in studenter genom att ladda upp en fil (csv).
 2. Att studenten initierar OLA själv via https://www.learning-agreement.eu eller E+ appen

Läs mer här https://wiki.uni-foundation.eu/display/DASH/Creating+OLA kring alternativen samt nedladdning av csv-fil och instruktion.

Notera:

 • Det är viktigt att rätt kontaktuppgifter ges till partnerlärosäten för att OLA-hanteringen ska fungera.
 • Studenter använder Erasmus+ App eller https://www.learning-agreement.eu för att hantera sina Online Learning Agreements
  • Det är alltid studenten som fyller i kurser i Learning Agreement
  • Endast en URL till kursinfo anges, ej separat till varje kurs

Anchor
Signera OLA
Signera OLA

Signera OLA

Använd endast OLA 3.0 i Dashboard  (ej OLA 2.0 som är en gammal version).

Sök upp aktuell student. Du kan med hjälp av filterfunktionen söka på namn, status m.m. Du kan även söka på vissa fält inom OLA, t.ex. sending faculty, studentens e-postadress m.m. Notera: I dagsläget går det tyvärr inte att göra följande, men det är önskad funktionalitet som kommer utvecklas i Dashboard. Tidplan saknas:

 • söka fram ”sina” aktuella OLA, t.ex. på användare eller för viss institution (funktionen fanns i OLA 2.0)
 • borttag av inlagda OLA

Signering kan ske av vem som helst som har konto i Dashboard - d.v.s. du kan signera även om en annan kontaktperson på din eller annan institution är angiven. Vem som signerat blir synligt och sparas.

Notera att det kan förekomma flera inskickade OLA för en och samma student!

För mer information: https://wiki.uni-foundation.eu/display/DASH/Student+List+Management
Anchor
FAQ
FAQ

FAQ

Hittar du inte svar på din fråga?
Skicka ett mail till moveon@su.se.

 • Problem att ladda upp studenter med hjälp av csv-fil (excel)?
  Det har rapporterats en del problem med fil-import, dock ej konsekvent. Detta åtgärdas allt eftersom problem rapporteras in, så prova gärna igen vid senare tillfälle.
  • Kontrollera att informationen i filen är korrekt och i rätt format.
  • Fortsätter problemen kan en utväg vara att studenten initierar OLA, se alternativen i Skapa OLA för studenter.

 • Samma student har flera olika OLA
  Du får undersöka vilket OLA som gäller. Du kan se vilket som är senast tillagt genom att gå in på respektive OLA och se datum (eller id) längst ned.

 • Problem med inloggning i Dashboard
  Saknar du konto i Dashboard – be om inloggningsuppgifter, se information under Pilotgrupp.
  Har du konto? Inloggningen är 'case sensitive', kontrollera att du angett namn och lösenord korrekt.

 • Ett partnerlärosäte har bett mig signera OLA i Dashboard
  Om du vill ingå i pilotgruppen, se Pilotgrupp ovan. Annars får signering ske enligt era tidigare rutiner, utan digital signering.

 • Signering av annan än kontaktperson 
  Den information vi erhållit är att ”vem som helt ska kunna skriva under” (med konto i Dashboard). Denna funktion är relativt ny, då Dashboard tidigare fått kritik för att OLA var tvunget att skapas helt på nytt när inte rätt person var angiven. Hur detta fungerar i praktiken vill vi gärna få rapportering av från pilotgruppen!

 • Funktionsadress i Dashboard 
  Frågan testas i pilotgruppen, uppdatering kommer. Preliminärt svar för inresande: enligt uppgift från pilotgruppen ska det gå bra att signera inresandes OLA där funktionsadressen är det som syns utåt.

 • Studenten får ingen e-post till e-postadressen som anges i OLA
  Vid tidigare testning har noterats att e-post inte kommer fram till studentens e-post som anges i LA, utan endast till den e-post som är kopplat till kontot. 

 • Partneruniversitetet har skapat OLA i OLA2.0 - vad gäller?
  För nya OLA som skapas efter den 17oktober 2020 ska OLA 3.0 användas. OLA 2.0 är en gammal plattform som inte kommer underhållas eller anpassas. De OLA som skapats före den 17 oktober finns kvar i Dashboard under OLA 2.0, och man kan komma åt och modifiera dem där, samt för studenter: https://www.archive.learning-agreement.eu/student/home/login.php.

 • Ingår Erasmus-praktik (SMP) i OLA och Dashboard?
  Praktik ingår inte i kravet för Erasmus avseende OLA till HT-21 och är ej heller klart i Dashboard. Information uppdateras när mer information finns.

 • Vad gäller för studenter till och från Storbritannien?
  Studenter på mobilitet i eller från Storbritannien omfattas inte av kravet på digitala Learning Agreements.

Studenter 
Anchor
Terminologi
Terminologi

Terminologi

FörkortningBetydelse
EWPErasmus Without Paper
IIAInter-Institutional Agreements
LALearning Agreement
OLAOnline Learning Agreement
OLA 3.0Aktuell version av Dashboards OLA-hantering (dec 2021)


Denna sida administreras av DIM - projektet för Gemensamma rutiner och processer för internationell mobilitet, inom Internationell mobilitet, Studentavdelningen.
moveon@su.se