Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Omregistrering, typ av tillfälle

När ska jag använda detta?

Kommentar

Omregistrering på befintligt kurstillfälle aktuell termin

Om studenten ska följa samma provuppsättning/version av kursen som ges aktuell termin

Alla studenter (FFG och OM) kommer med på samma deltagarlistor, rapporteringslistor och aktivitetstillfällen.

Tänk på att kontrollera studentens provuppsättning av kursen, om studenten ska läsa om kursen enligt en äldre provuppsättning kontakta ladok@su.se
Omregistrering på så kallat omregistreringstillfälle

Om kursen inte ges aktuell termin

och/eller

Om studenten ska läsa enligt en äldre provuppsättning/version

Har kursen ändrat provuppsättning sedan studenten blev FFG-registrerad så kan du behöva ett eget omregistreringstillfälle. Kontakta ladok@su.se för ett sånt tillfälle.

Obs! Dessa ska INTE skapas via SISU, då kan man inte säkerställa att tillfället hör till rätt version av kursen. Om det lagts upp i SISU, ska det tas bort så att det inte godkänns av misstag.

Individuellt tillfälle för omregistreringOm kursen inte ges aktuell termin och det bara är en enstaka student som ska omregistrerasObs! Ett individuellt tillfälle för omregistrering innebär att studenten inte kommer med på deltagarlistor och resultatrapporteringslistor som övriga studenter finns på om det redan finns ett kurstillfälle samma termin.

Ett individuellt tillfälle för omregistrering är användbart om du har en enstaka student som ska omregistreras på en kurs som inte ges aktuell termin.

Omregistrering och tillfällesbyte för kurser med forstättningsregistrering

Manual: Tillfällesbyte och omregistrering på kurs med kvarvarande fortsättningsregistreringar.pdf

Tidigt avbrott 

Studenten kan själv lägga in avbrott på kursen via studentgränssnittet. Studenten kan också mejla in och begära avbrott, avbrottsdatum blir det datum studenten meddelat avbrottet.

...