Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Rapporten ger en översikt över utskriftskostnader antal utskrivna sidor med Printomat-tjänsten på institutionsnivå.

...

Överst visas en sammanställning över den totala kostnaden antalet utskrivna sidor på institutionen. Till vänster visas en lista över institutionens topp-tjugo användare, med användarnamn och kostnad sidor hittills under året. Stapeldiagrammen visar antal utskrivna sidor per kvartal respektive månad.

...