Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Kalendarium för SISU, NyA, Ladok och VFU


 

 


Info
(lightbulb) Kalendern är sorterbar genom att klicka på respektive rubrik
(info) Under kategori hittar du exempelvis antagningsomgångarna


 

 

Länk till tidigare år

Länk till 2019

2020


Tidpunkt

Kategori

Händelse

Aktör(er)

2020-01 Januari 2020 
2020-01-07VT2020Rekommenderad första dag att öppna för webbregistrering och aktivera universitetskonto för nyantagnaInstitution
2020-01-08

Inför årsbokslutet 2019

  • sista dag att i Ladok rapportera in resultat med betygsdatum 2019
  • sista dag att i Ladok rapportera in doktoranders studieaktivitet och -finansiering för andra kalenderhalvåret 2019
Institution
2020-01-15MASTERHT20Sista anmälningsdagUHR
2020-01-15IKHT20Sista anmälningsdagUHR
2020-01-17MASTERHT20Bedömning på NyA-webben kan påbörjasInstitution
2020-01-17IKHT20Bedömning på NyA-webben kan påbörjasInstitution
2020-01-31HT2020Deadline för skapande av tillfällen i sisu. Tillfällen som skapas efter deadline garanteras inte vara sökbara vid första anmälningsdag.Institution
2020-01-31ST2020Deadline för skapande av tillfällen i sisu. Tillfällen som skapas efter deadline garanteras inte vara sökbara vid första anmälningsdag.Institution

2020-02


Februari 2020
2020-02-03MASTERHT20Sista dag att betala anmälningsavgift/styrka avgiftsbefrielseSökande
2020-02-03MASTERHT20Sista kompletteringsdagSökande
2020-02-03IKHT20Sista dag att betala anmälningsavgift/styrka avgiftsbefrielseSökande
2020-02-03IKHT20Sista kompletteringsdagSökande
2020-02-03VFUStudenter på VFU I ska vara registrerade. Meddela vfu@su.se om studenter förväntas bli sen registreradeInstitutionen
2020-02-03VFUSista dag att lämna in fullständig beställningslista med ämne och inriktning för ULV & Yrkeslärare till vfu@su.se (gäller endast de studenter som VFU-sekretariatet ska söka placering åt)Institutionen
2020-02-10VFUSista dag för studenter på VFU I att lämna in särskilda skäl för VFU-placering till VFU-sekretariatetInstitutionen/ studenten
2020-02-10VFUStudenter på VFU II och senare behöver vara registrerade, för att kommun och skola ska se att studenterna förväntas ha VFUInstitutionerna
2020-03
Mars 2020
2020-03-16MASTERHT20VO klara med i tid inkomna kompletteringarVO
2020-03-24MASTERHT20Deadline för bedömning och meritvärdering på NyA-webben Kontaktperson till antagningen senast 10:00Institution
2020-03-24MASTERHT20Planerings- och antagningstal ska vara inrapporterade på NyA-webben.Institution
2020-04
April 2020
2020-04-03MASTERHT20

Publicering av urvalsresultatet efter urvalet. Antagningsbesked skickas ut till de sökande. Överföring till Ladok

UHR

MASTERHT20Tilldelning av stipendier tillkännages. Datum meddelas senareAntagningen
2020-04-07IKHT20VO klara med i tid inkomna kompletteringarVO
2020-04-10IKHT20Deadline för bedömning och meritvärdering på NyA-webben Kontaktperson till antagningen senast 10:00Institution
2020-04-10IKHT20Planerings- och antagningstal ska vara inrapporterade på NyA-webben.Institution
2020-04-18IKHT20Publicering av urvalsresultatet efter urvalet. Antagningsbesked skickas ut till de sökande. Överföring till LadokUHR
2020-05
Maj 2020
2020-06
Juni 2020
2020-06-01MASTERHT20Sista dag för avgiftsskyldiga sökanden att betala studieavgifterSökande
2020-06-01IKHT20Sista dag för avgiftsskyldiga sökanden att betala studieavgifterSökande
2020-07
Juli 2020
2020-08
Augusti 2020
2020-09
September 2020
2020-10
Oktober 2020
2020-11
November 2020
2020-12
December 2020