Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Vi behöver få in era webbregistreringstider för kurstillfällen HT19 senast måndagen den 3 juni. Underlagsfil för webbregistreringstider finns här: Ladokmaterial - Studiedeltagande.

För kurser studenter som har antagningsförfarande sökt kurs/program via NyA rekommenderar vi att webbregistreringen öppnar tidigast 6 augusti (kan öppnas senare om så önskas). 

...