Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Informationen för senast stängda bokslutsmånad (inom Ekonomi) hämtas ur Raindance. Det är ekonomiavdelningen Ekonomiavdelningen som hanterar informationen i Raindance.