Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Projekt med ett eller fler kontrakt.

Anchor
FUF-intäkter
FUF-intäkter
FUF-intäkter

Intäkter där aktivitetens verksamhetsområde är Forskning eller Forskarutbildning.

Anchor
Förvaltningsenhet
Förvaltningsenhet
Förvaltningsenhet

...