Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Rapporten är en granskningsrapport och syftar till att säkerställa att andelen disputerade lärare av lärarkåren redovisas korrekt. Se IVS-rapport (PCPE02) Andel disputerade lärare av lärarkåren område-fakultet.

Målgrupp

Administratörer m.fl. på institutionerPersonalavdelningen och områdeskanslierna.

Rapportbeskrivning

Rapporten visar professorer och lektorer som saknad markering i Primula för kompetens (640) Doktorsexamen eller (641) Doktorsexamen ej dokumenterad. Rapporten visar institution, namn, födelsedata och årsarbeten.

...