Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

 SyfteSyfte

Rapporten presenterar vald institutionen eller enhets resultat i tabell respektive diagramform. Man kan även se budget samt utfall för föregående år.

...

Genom att klicka på en länk nedan körs en rapport som visar exakt vilka konton som ingår i en viss kontogruppering.

                                       

SammanställningKonton / Beräkning
Årets kapitalförändringSumma intäkter - Summa kostnader
Årets kapitalförändring %Årets kapitalintäkter / Summa intäkter
Kapitalförändring sedan tidigare år

IVS-rapport - Kapitalförändringar sedan tidigare år

Summa kapitalförändringÅrets kapitalförändring + Kapitalförändring sedan tidigare år
Summa kapitalförändring %Summa kapitalförändring / Summa intäkter

Ej förbrukade bidragsmedel

IVS-rapport - Ej förbrukade bidragsmedel

Utgående balanserade medelSumma kapitalförändring + Ej förbrukade bidragsmedel
Återstående avskrivningar

IVS-rapport - Återstående avskrivningskostnader


Diagram

Rapportbladet innehåller fyra diagram

...