Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tabellen "Sammanställning" och diagram "Kapitalförändring över tid"  visar årets kapitalförändring samt  summa kapitalförändring.

Konton som inkluderas under respektive beloppsrad redovisas i separata rapporter som hämtar uppgift om  

Genom att klicka på en länk nedan körs en rapport som visar exakt vilka konton som ingår i respektive gruppen viss kontogruppering.

...