Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Ser ut som att denna ska ändras till att beskriva EIPR03. Dokumentationsknappen i den rapporten länkar hit. EIPR02 finns inte längre.


Syfte

Syftet med rapporten är att ge en överblick över vilka projekt som bedrivs på universitetet och dess status ur ett ekonomiskt perspektiv. En rapportlista visas med möjligheten att borra sig ned till kostnader  och verifikationer.

...