Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Syfte

Syftet med rapporten är att ge aktuell information om löneläget för ett urval befattningar (befattningsgrupper) vid Stockholms universitet. Information om löneläget kan utgöra ett stöd t ex i samband med rekrytering av nya medarbetare.

Målgrupp

Arbetsgivarföreträdare och fackliga förtroendemän vid Stockholms universitet.

Rapportbeskrivning

Rapporten visar antalsuppgifter och löneläget för en befattningsgrupp. Statistiken redovisas per fakultet och totalt för Stockholms universitet.

Begrepp

 

Expand
titleUrval för rapporten, med de val som görs innan rapporten körs, klicka här för att öppna upp.

Include Page
Befattningsgrupp
Befattningsgrupp

Include Page
Statistikmånad
Statistikmånad

Include Page
Lönebegrepp
Lönebegrepp

 

Rapportens tabellkolumner

Include Page
BES:10:e percentil (P10)
BES:10:e percentil (P10)

Include Page
Undre kvartilen
Undre kvartilen

Include Page
Median
Median

Include Page
Övre kvartilen
Övre kvartilen

Include Page
BES:90:e percentilen (P90)
BES:90:e percentilen (P90)

Include Page
Spridning
Spridning

Datakälla

Uppgifterna är hämtade från lönesystemet Primula.