Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

För att få behörighet i SISU måste man ha gått utbildning anordnad av Studentavdelningen. Sedan hösten 2011 är utbildningen uppdelad i Introduktion, Kursplaner och utbildningsplaner och Utbildningsutbud. När behörighets­blankett 2019 heter utbildningen SISU Grundutbildning och är en gemensam utbildning för blivande utbudsredaktörer, redaktörer och beslutsfattare. När behörighets­blanketten har inkommit till Studentavdelningen och behörigheten lagts upp i systemet, får man behörighet att administrera den egna institutionens utbildningar. Blanketten finns att ladda ned från medarbetarwebben.

...