Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Kalendarium för SISU, NyA, Ladok och VFU


 

 


Info
(lightbulb) Kalendern är sorterbar genom att klicka på respektive rubrik
(info) Under kategori hittar du exempelvis antagningsomgångarna


 

 

Länk till tidigare år

Länk till 2020

2019

TidpunktKategoriHändelseAktör(er)
2019
2020-01 Januari
2019
2020 
2019
2020-01-07
VT2019
VT2020
Möjligt
Rekommenderad första dag att öppna för webbregistrering och aktivera universitetskonto för nyantagnaInstitution
2019
2020-01-
09
08
 

Inför årsbokslutet

2018 -

2019

  • sista dag att i Ladok rapportera in resultat med betygsdatum
2018Institution
  • 2019
-01-10LADOKUTGÅR: Ladok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 08.00 (version 1.18.0)
2019-01-11LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 08.00 (version 1.18.0)2019-01-15MASTERHT19Sista anmälningsdagSökande2019
  • sista dag att i Ladok rapportera in doktoranders studieaktivitet och -finansiering för andra kalenderhalvåret 2019
Institution
2020-01-15MASTERHT20Sista anmälningsdagUHR
2020-01-15
IKHT19
IKHT20Sista anmälningsdag
Sökande
UHR
2019
2020-01-
19
17
MASTERHT19
MASTERHT20Bedömning på NyA-webben kan påbörjasInstitution
2019
2020-01-
19
17
IKHT19
IKHT20Bedömning på NyA-webben kan påbörjasInstitution
20192019-02 Februari 20192019-02-01MASTERHT19Sista kompletteringsdag och sista dag för avgiftsskyldiga sökande att betala anmälningsavgiftSökande2019-02-01IKHT19Sista kompletteringsdag och sista dag för avgiftsskyldiga sökande att betala anmälningsavgiftSökande2019-02-01HT2019
2020-01-31
LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 04.00- 07.00 (version 1.20.0 (inkl version 1.19.0))
HT2020Deadline för skapande av tillfällen i sisu. Tillfällen som skapas efter deadline garanteras inte vara sökbara vid första anmälningsdag.Institution
2019
2020-
02
01-
01
31
ST2019
ST2020Deadline för skapande av tillfällen i
Sisu
sisu. Tillfällen som skapas efter deadline garanteras inte vara sökbara vid första anmälningsdag.Institution
2019

2020-02


Februari 2020
2020-02-03MASTERHT20Sista dag att betala anmälningsavgift/styrka avgiftsbefrielseSökande
2020-02-03MASTERHT20Sista kompletteringsdagSökande
2020-02-03IKHT20Sista dag att betala anmälningsavgift/styrka avgiftsbefrielseSökande
2020-02-03IKHT20Sista kompletteringsdagSökande
2020-02-03VFUStudenter
som ska läsa
VFU I
behöver
ska vara registrerade. Meddela vfu@su.se om studenter förväntas bli sen registreradeInstitutionen
2019
2020-02-03VFUSista dag att lämna in fullständig beställningslista med ämne och inriktning för ULV & Yrkeslärare
till
till vfu@su.se (gäller endast de studenter som VFU-sekretariatet ska söka placering åt)Institutionen
2019
2020-02-
08
07 
ST2019
ST2020Sista dag för institutionerna att inkomma med programunderlagInstitution
2019
2020-02-10VFUSista dag för studenter på VFU I att lämna in särskilda skäl för VFU-placering till VFU-sekretariatetInstitutionen/ studenten
2019
2020-02-10VFUStudenter på VFU II och senare behöver vara registrerade
Institutionen20192019-02-15HT2019
, för att kommun och skola ska se att studenterna förväntas ha VFUInstitutionerna
2020-02-14
LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 04.00- 06.00 (version 1.21.0)
HT2020Sista dag att inkomma med programunderlagInstitution
2019
2020-02-20
ST20192019-03 Mars 20192019-03-08HT2019
ST2020Anmälan öppnar
2019-02-28LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 04.00- 06.00 (version 1.22.0)2019
Institution
2020-03
Mars 2020Institution
2020-03-09HT2020Kontroller av utbildningsutbud. Observera att det inte är möjligt att göra ändringar av veckor etc. efter att anmälan öppnat
Institution

2020-03-
08
09
HT2019
HT2020Sista dag för tillfällesbyte av programstudenter som anmäler sig via NyA och som inte följer programtillfällets
studieperiod 2019
studieperiod
Institution

2020-03-
142019
16
LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 04.00- 06.00 (version 1.23.0)
HT2020Anmälan öppnar
2020-03-
15
16
HT2019
ST2020
Anmälan öppnar
Sista anmälningsdag
2019

2020-03-
15
16
ST2019Sista anmälningsdag2019
MASTERHT20VO klara med i tid inkomna kompletteringarVO
2020-03-
15
17
ST2019
ST2020Bedömning på NyA-webben kan påbörjasInstitution
2019
2020-03-
15
24
MASTERHT19VO:s bedömningar av utländska- akademiska och gymnasiala meriter klaraVO2019-03-26MASTERHT19
MASTERHT20Planerings- och antagningstal ska vara inrapporterade på NyA-webben.Institution
2019

2020-03-

26MASTERHT19Institutionernas bedömningar och meritvärdering ska vara klar

27

(senarelagd deadline beslutad 2020-03-19)

MASTERHT20Deadline för bedömning och meritvärdering på NyA-webben
och institutionen ska meddela detta samt kontaktperson till antagningen senast 12
Kontaktperson till antagningen senast 10:00Institution
2019
2020-03-
282019-04 April 20192019-04-01ST2019
30
LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 04.00- 06.00 (version 1.24.0)
ST2020Sista dag att betala anmälningsavgift/styrka avgiftsfrihet
20192019-04-09IKHT19VO:s bedömningar av utländska- akademiska och gymnasiala meriter klaraVO2019-04-11IKHT19Planerings- och antagningstal ska vara inrapporterade på NyA-webben2019-04-11IKHT19Institutionernas bedömningar och meritvärdering ska vara klar på NyA-webben och institutionen ska meddela detta samt kontaktperson till antagningen senast 12:00Institution2019-04-11LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 04.00- 08.00 (version 1.25.0)2019-04-15HT2019Sista anmälningsdag2019-04-15HT2019Utbytesstudier - Underlag 1 skickas till ladok@su.se.
Anvisningar finns här: Ladokmaterial - UtbytesstudierInstitution2019-04-18IKHT19Antagningsbesked från urvalet publiceras 12:00 Listor över antagna och reserver kan tas fram på NyA-webbenUHR2019-04-19ST2019

2020-04
April 2020
2020-04-03
MASTERHT19Antagningsbesked från urvalet publiceras ca 12:00 Listor över antagna och reserver kan tas fram på NyA-webbenUHR
MASTERHT20

Publicering av urvalsresultatet efter urvalet. Antagningsbesked skickas ut till de sökande. Överföring till Ladok

UHR
2020-04-07IKHT20VO klara med i tid inkomna kompletteringarVO
2020-04-10IKHT20Deadline för bedömning och meritvärdering på NyA-webben Kontaktperson till antagningen senast 10:00Institution
2020-04-10IKHT20Planerings- och antagningstal ska vara inrapporterade på NyA-webben.Institution
2020-04-15HT2020Sista anmälningsdag
2020-04-16HT2020Bedömning på NyA-webben kan påbörjas.Institution
2020-04-16ST2020Planerings- och antagningstal ska vara inrapporterade på NyA-webbenInstitution
2019
2020-04-
19 
16
ST2019
ST2020Institutionernas bedömningar och meritvärdering ska vara klar på NyA-webben och institutionen ska meddela detta samt kontaktperson
till
till antagningsunderlag@su.se
senast 10
 senast kl. 12:00Institution
2019
2020-04-
19
18
ST2019Sista dag för inlämning av underlagsfil för webbregistreringstider till ladok@su.se. Anvisningar finns här: Ladokmaterial - Studiedeltagande.Institution2019-04-25LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 04.00- 06.00 (version 1.26.0)2019-04-26ST2019
IKHT20Publicering av urvalsresultatet efter urvalet. Antagningsbesked skickas ut till de sökande. Överföring till LadokUHR
2020-04-23ST2020Urval. NyA-webben är stängd fram till urvalsresultatet är publiceras 
2019

2020-04-
29
24
ST2019
MASTERHT20Tilldelning av UHR stipendier tillkännages.Antagningen
2020-04-27 ST2020Publicering av urvalsresultat och utskick av antagningsbesked samt överföring av antagna till Ladok
2019

2020-04-
29
27 
ST2019
ST2020Efterantagning startar. OBS! Glöm inte att lägga in efterantagningstal om efterplacerade sökande inte ska bli reservplacerade
2019
Institution
2020-04-30
MASTERHT19
MASTERHT20,
IKHT19
IKHT20

Sista dag att lägga in inledande kurs på programtillfälle eller inriktningstillfälle så betalning/stipendium kan registreras för avgiftsskyldiga tredjelandsstudenter. Detta är en förutsättning för att Migrationsverket ska kunna handlägga ansökan om uppehållstillstånd för studier.

Anvisningar finns här: Ladokmaterial - Studiedeltagande

Institution
2019
2020-05
 

Maj
2019
2020
2019

2020-05-
02HT2019Bedömning på NyA-webben kan påbörjasInstitution2019-05-02VFUInformation om VFU-kurser inför höstterminen 2019 skickas till vfu@su.seInstitution2019-05-02HT2019

Beställning av kurstillfällen HT19 i komplett.
Mer information finns här: Ladokinformation 2019-03-29

Institution2019-05-07HT20192019-05-17IKVT20Deadline för skapande av tillfällen i sisuInstitution2019-05-17HT2019

Utbytesstudier - Bostadslista till Housing.
Anvisningar finns här: Ladokmaterial - Utbytesstudier

Institution2019-05-23LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 04.00- 06.00 (version 1.28.0)2019-06 Juni 20192019
07HT2020Sista dag för avgiftsskyldiga sökande att betala anmälningsavgift
2019-05-09LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 04.00- 06.00 (version 1.27.0)
Antagningen
2020-06
Juni 2020
2020-06-01
MASTERHT19
MASTERHT20Sista dag för avgiftsskyldiga sökanden att betala studieavgifterSökande
2019
2020-06-01
IKHT19
IKHT20Sista dag för avgiftsskyldiga sökanden att betala studieavgifterSökande
2019
2020-06-
032019-06-03IKVT20Webbanmälan öppnar2019-06-07LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 04.00- 06.00 (version 1.29.0)2019-06-20VFUStudenter som startar höstterminen 2019 med en VFU-kurs ska registreras.Institution2019-06-19LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 04.00- 06.00 (version 1.30.0)2019-06-20HT2019Sista kompletteringsdag2019-06-28HT2019
18 
HT2019Sista dag för inlämning av underlagsfil för webbregistreringstider till ladok@su.se. Anvisningar finns här: Ladokmaterial - Studiedeltagande.Institution
HT2020Sista kompletteringsdag
2020-06-18 HT2020Planerings- och antagningstal ska vara inrapporterade på NyA-
webben HT2019
webbenInstitution
2019-07 Juli 20192019-07-03
2020-06-30 HT2020Deadline för bedömning och meritvärdering på NyA-webben. Kontaktperson meddelas
till
till antagningsunderlag@su.se
senast 10
 10:00Institution
2019
2020-07
-09HT2019

Juli 2020
2020-07-07 HT2020Urval 1. NyA-webben stängd fram till urvalsresultatet
publiceras 
publiceras
2019

2020-07-
11
09 
HT2019
HT2020Publicering av urvalsresultat och utskick av
antagningsbesked 
antagningsbesked
2019

2020-07-

15HT2019

09

HT2020

Lista över tillfällen som öppnas för sen anmälan skickas ut till institutionernaAntagningen

2020-07-13

HT2020

Institutionerna meddelar senast 12:00 om önskemål av ändringar i listan för öppning av sen anmälan.

Institution
2020-07-15HT2020Utbildningar som inte har tillräckligt många antagna/reserver öppnas för sen anmälan
2019
Antagningen
2020-07-
26
24 
HT2019
HT2020Sista
svarsdag 2019
svarsdag för antagna och reserver
2020-07-
30
28 
HT2019
HT2020Urval 2. NyA-webben stängd fram till urvalsresultatet
publiceras 
publiceras
2019

2020-07-
31
30 
ST2019Alla tillfällen stängs för sen anmälan2019-08 Augusti 20192019-08-01HT2019
HT2020Publicering av urvalsresultat och utskick av antagningsbesked samt överföring av antagna till Ladok
2019

2020-
08
07-
012019
31 
HT2019Efterantagning startarInstitution
ST2020Alla tillfällen stängs för sen anmälan
2020-08
Augusti 2020
2020-08-
06
05
HT2019
HT2020

För kurser som har antagningsförfarande via NyA rekommenderar vi

att

att webbregistreringen

öppnar

 öppnar tidigast

6

 5 augusti (kan öppnas senare om så önskas). 

För kurser inom program där ni själva sköter antagningen kan ni

ha

ha webbregistreringen

öppen 2019-08-15HT2019Utbytesstudier - Underlag 2 skickas till ladok@su.se.
Anvisningar finns här: Ladokmaterial - UtbytesstudierInstitution2019

 öppen från och med när ni vill, förutsatt att studenterna är antagna till kursen först.

2019-08-14LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 04.00- 06.00 (version 1.31.0)
Institution

2020-08-

15

10

VT2020HT2019

HT2020

Deadline för skapande av tillfällen i sisuInstitution

2019-08-15

IKVT20

Sista anmälningsdag2019-08-15IKVT20Bedömning på NyA-webben kan påbörjasInstitution2019-08-22VT2020Sista dag att inkomma med programunderlagInstitution2019-08-27
Efterplacering av sena sökande startar. OBS! Glöm inte att lägga in efterantagningstal om sena sökande inte ska bli reservplacerade.Institution
2020-08-25 HT2020Alla tillfällen som saknar stängningsdatum stängs för sen anmälan
2019-09 September 20192019-09-02HT2019Terminen startar2019-09-02IKVT20

Sista dag att betala anmälningsavgift/styrka avgiftsbefrielse

Sökande2019-09-02IKVT20Sista kompletteringsdagSökande2019-09-09VFUSista dag att registrera studenter på VFU IInstitution2019-09-09VT2020

Kontroller av utbildningsutbud. Observera att det inte är möjligt att göra ändringar av veckor etc. efter att anmälan öppnat

Institution2019-09-09VT2020

Sista dag för tillfällesbyte av programstudenter som inte följer programmets studietakt. Gäller endast för de programstudenter som ska anmäla sig inom program via NyA.

Institution2019-09-11LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 04.00- 06.00 (version 1.32.0)2019-09-16VT2020

Anmälan öppnar på antagning.se/universityadmissions.se

2019-09-23VFUSista dag att registrera studenter som läser VFU II eller en senare VFU-kurs höstterminen 2019Institution2019-09-27IKVT20VO klara med i tid inkomna kompletteringar2019-10 Oktober 20192019-10-01VFUInformation om VFU-kurser inför vårterminen 2020 skickas till vfu@su.seInstitution2019-10-01IKVT20Deadline för bedömning och meritvärdering på NyA-webben. Kontaktperson meddelas till antagningsunderlag@su.se senast 10:00Institution2019-10-01IKVT20Planerings- och antagningstal ska vara inrapporterade på NyA-webben.Institution2019-10-04MASTERHT20Deadline för skapande av tillfällen i SisuInstitution2019-10-04IKHT20Deadline för skapande av tillfällen i SisuInstitution2019-10-08IKVT20Urval, NyA-webben stängd fram till urvalsresultatet publiceras2019-10-10IKVT20Publicering av urvalsresultat efter urvalet. Antagningsbesked skickas ut till de sökande. Överföring till Ladok2019-10-15VT2020

Sista anmälningsdag

2019-10-16

VT2020

Bedömning på NyA-webben kan påbörjas

Institution2019-10-16MASTERHT20Webbanmälan öppnar UHR2019-10-16IKHT20Webbanmälan öppnarUHR2019-10-26VT2020Utbytesstudier - Underlag 1 skickas till ladok@su.se.
Anvisningar finns här: Ladokmaterial - UtbytesstudierInstitution

2019-10-31

VT2020

Sista dag för avgiftskyldiga sökande att betala anmälningsavgift

2019-11 November 20192019-11-27VT2020

Planerings- och antagningstal ska vara inrapporterade på NyA-webben.

Institution2019-11-29HT2019
fr.o.m. detta datum
2020-08-31 
Höstterminen 2020 startar
2020-09
September 2020
2020-10
Oktober 2020
2020-11
November 2020
2020-11-30HT2020Sista dag att ha öppet för sen anmälan
2019

2020-12
 

December
2019

2019-12-02

VT2020

Sista kompletteringsdag

2019-12-04

VT2020

Institutionernas bedömningar och meritvärdering ska vara klar på NyA-webben och institutionen ska meddela detta samt kontaktperson till antagningsunderlag@su.se senast 12:00

2019-12-06

VT2020

Urval 1. NyA-webben stängd fram till urvalsresultatet publiceras

2019-12-10

VT2020

Publicering av urvalsresultat och utskick av antagningsbesked

2019-12-13

VT2020

Utbildningar som inte har tillräckligt många antagna/reserver öppnas för sen anmälan

2019-12-16

VT2020

Sista svarsdag för sökande på antagning.se/universityadmissions.se

2019-12-17

VT2020

Urval 2. NyA-webben stängd fram till urvalsresultatet publiceras

2019-12-17VT2020

För kurstillfällen där institutionen inte sedan tidigare meddelat ladok@su.se att de kan sättas i Komplett gäller följande:

  • Kurstillfällen med anmälan via NyA sätts i Komplett i samband med urval 2.
  • Tillfällen med endast registrering sätts i Komplett en månad före kursstart.

Institution

Systemförvaltning Ladok/SISU

2019-12-19

VT2020

Publicering av urvalsresultat och utskick av antagningsbesked

2019-12-20VFUStudenter som startar vårterminen
2020
med en VFU-kurs ska registreras
Institution2019-12-20VT2020Utbytesstudier - Underlag 2 skickas till ladok@su.se.
Anvisningar finns här: Ladokmaterial - UtbytesstudierInstitution