Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Rapportsidan visar detaljerad information om publikationer. Kolumnerna grupperingsnivå 1 och 2 avser gruppering som bestämts för uppföljning eftersom den indelning som finns i Diva inte överensstämmer med hur man vill presentera resultatet i uppföljningen. Övriga kolumner är hämtade direkt från DiVA. Kolumnen Publikationsid innehåller länkar tillbaka till DiVA för ytterligare fördjupad information om den enskilda publikationen. 

Begrepp och förklaring

Publikation

Publikationsid

Datakälla och uppdatering

...