Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Rapporten går att köra på SU-, områdes-, fakultets- respektive institutionsnivå.

Om man klickar på en punkt i ett linjediagram (när pekaren ändrar symbol till en hand) så kommer man vidare till en mer detaljerad rapport. Den nya rapporten öppnas med samma år som man klickat på.

Varje indikator visas med separata diagram som visar utvecklingen för indikatorn över tiden. Från varje diagram kan man sedan klicka för att komma ner till en mer detaljerad rapport. Dessutom finns det ett avsnitt med sifferfakta. 

...