Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Syfte

Rapporten visar Syftet är att visa detaljerad information om publikationer. Rapporten kan bl a användas som underlag för rättningar av data i källsystemet.

...