Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Uppgifterna kommer från DiVA och uppdateras en gång per dygn. Det betyder att uppgifterna som visas normalt visar hur det såg ut dagen innan. 

Rapporten innehåller information fr o m 2012 då kvalitén på data för äldre år bedömts som för bristfällig för att tas med.