Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Du gör först ett urval för vilken fakultet samt kalenderår du vill se. När valen gjorts sker en utsökning av uppgifter för rapporten.

 

I tabellen visas uppgifter om:

...