Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Rapporten är framtagen för att vara ett analysunderlag för projektstyrning samt att ge alla forskare möjlighet att följa kostnadsredovisning.

Målgrupp

I huvudsak forskare Målgruppen är ekonomiskt ansvariga samt personer som behöver sammanställa projektsiffror på en övergripande nivå. Forskare kan se sitt eget projekt och få en sammanställning avseende projektets kostnadsredovisning. Rapportens tänkta användningsområde är att snabbt kunna ge forskare en överblick över ett projekts ekonomiska status, t.ex. hur många dagar finns kvar till slutredovisningen och hur stora medel som finns tillgängliga. I den detaljerade projektlistan finns även länkar till enskilda projekts kostnader, till projektets anläggningar och länkar till eventuella felkonteringar för projektet.

Rapportbeskrivning

Rapporten har fyra olika delrapporter eller nivåer:
-Projektlista detaljerad
-Ett projekt-Kostnader
-Ett projekt-Verifikationsrapport
-Ett projekt-Personalkostnader

...